ONVERSORGDE BYEKORWE KAN BYEBEVOLKING UITWIS

Heuningbye is noodsaaklik vir ‘n gesonde ekologie. Sonder bye wat plante bestuif sal die voortbestaan van meeste plante onmoontlik wees. Voedselsoorte wat as vanselfsprekend aanvaar word sal nie meer beskikbaar wees nie.

Die vrugte en saad bedrywe, wat noodsaaklike werk, aan duisende mense verskaf en buitelandse valuta verdien sal gedoem wees.

Siektes wat by heuningbye voorkom, en veral Amerikaanse jongby siekte (American foul brood ), bedryg die byebevolking in die Weskaap en kan versprei tot na die Suid-kaap. Indien hierdie siekte in ‘n korf voorkom en drastiese maatreels nie spoedig getref word nie, sal dit na ander korwe in die omgewing versprei, en sal verseker die bye in die korwe laat uitvrek.

Wat kan gedoen word om ‘n ramp af te weer?
Alle persone in besit van heuningbye,of persone wat bye verwyderings doen, moet as ‘n byeboer registreer by die Departement van Landbou ,Bosbou en Visserye(DAFF). Dit is gratis,maar verpligtend.
Rus uself toe met kennis aangaande die siekte, deur by u plaaslike byevereniging in te skakel, waar inligting deur middel van nuusbriewe en velddae aan lede oorgedra word. Korwe moet gereeld ondersoek word vir simptome van die siekte en enige vermoedelike gevalle moet aangemeld word by DAFF en u plaaslike byevereniging .

Die oorlewing van die heuningby, sowel as die wetlike en etiese verpligtinge wat nagekom moet word, plaas ‘n groter las as net heuning uithaal, op die byeboer.

Indien u nie kans sien vir al die ekstras wat die aanhou van heuningbye vereis nie, raak ontslae van u bye. Verkoop u bye of gaan ‘n ooreenkoms met ‘n betroubare byeboer aan, om na u korwe om te sien.
Moet asseblief nie korwe aan hul eie lot oorlaat nie. Dit kan die einde van die vrugtebedryf sowel as die byebedryf beteken en voedsel sekerheid in die land bedryg.
Soos een vonk genoeg is om die kruitvat aan te steek, so is een verwaarloosde korf genoeg om al die bye in die land te besmet met die siekte.
Vir navrae of om aan te sluit by die Suid-kaap Byebedryfvereniging, skakel gerus vir:
Herman Venter van H & N Beekeepers

Sel. : 082 7738 987 /
Epos : hermancaventer@telkomsa.net Ë

Print Friendly, PDF & Email