BUSINESS FOCUS | PSG RIVERSDAL

13

Beskryf u besigheid in ‘n kort paragraaf:
PSG is ‘n toonaangewende onafhanklike finansiële dienste maatskappy. PSG bied ‘n unieke gehalte- georiënteerde benadering ten opsigte van kliënte se finansiële behoeftes. Alles wat ons aanpak word gedoen vanuit die fundamentele beginsels van ons besigheid: Integriteit, vertroue en deursigtigheid. Ons fokus op persoonlike diens en die vestiging van lewenslange verhoudinge met ons kliënte.

Wanneer het u besigheid begin?
In 1997 het Willem Theron, ons huidige voorsittter, en Wallie Krumm, voormalige direkteur en vinder van PSG Konsult, die besigheidsmodel bespreek waarop PSG Konsult gebou is in ‘n koffie winkel in Hermanus. PSG Konsult was in vol operasie teen September 1998, met 7 takke regoor Suid-Afrika. Die groep se netwerk van kantore het uitgekring tot 70 takke regoor Suid-Afrika teen die einde van 2002.PSG het gegroei tot ‘n besigheid met naby aan 200 takke, met meer as 600 adviseurs wat meer as 150 000 kliënte het, en met meer as R112 biljoen in bates onder bestuur. PSG Konsult is in Junie en Julie 2014 op die Johannesburgse en Namibiese Aandele Beurs genoteer onderskeidelik, met n mark kapitalisering van meer as R9 biljoen. Die PSG Riversdal tak het Maart 2014 begin as een van bogenoemde amper 200 takke.

Op watter segment van die gemeenskap is u besigheid gemik?
PSG kan waarde voeg tot basies die hele gemeenskap. Met die wye reeks van produkte en dienste kan kliënte voordeel trek van kleuter tot reeds afgetrede.Ons kliënte is vir ons prioriteit.
Ons onderneem om ons kliënte te adviseer te alle tye met die hoogste vlak van integriteit, professionele kennis en ywer.
Watter produkte/dienste bied u aan?
PSG bied n wye reeks finansiële produkte en dienste aan, waarvan finansiële beplanning, beleggings, portefeuljebestuur, korttermynversekering, testament- en trustdienste en werknemersvoordele baie opsommend is.

Watter voordeel het u bo u mededingers?
Kreatiwitiet en innovasie is die hart van ons besigheidsmodel. Ons mikpunt is om deurentyd nuwe tendense en potensiële risikos te identifiseer. Om in die toekoms te voorspel en te verstaan, verseker dat ons nie gevange gehou word tot kort termyn begrotings en huidige organisasie structure nie. Ons gryp enige verandering wat nuwe inligting vereis aan.

Persoonlike hoogtepunte/suksesse/prestasies
Dit word gesien as n groot prestasie en hoogtepunt om ‘n PSG kantoor in Riversdal te kon oopmaak.
Die huidige en toekomstige kliënte is die sukses wat bydrae tot die groot prentjie.

Wat laat u besigheid bo ander uitblink?
Ons benadering in geheel is gevestig op die bou van multi-generasie verhoudings met families of lang termyn bande met organisasies wie ons diens. Ons glo daarin dat uitstaande lang-termyn diens afhanklik is van opgeleide en betroubare personeel, asook uitstekende platforms en stelsels. Ons streef na uitnemendheid in beide areas.

“In die toekoms sal my besigheid die volgende (aan) bied ………….”

Ons as PSG Riversdal sal voortbou op die sterk PSG fondasie, en aanpas by veranderinge en vooruitsigte.

Die belangrikste boodskap wat jy met die gemeenskap wil deel?

Hoe beter jy beplan, en hoe gouer jy begin, hoe beter sal jou toekoms wees.

Dirk 083 297 7340
Elsabe 082 574 0546

12

Print Friendly, PDF & Email