OORDENKING

article-pic-1

DIE VERHORING VAN GEBEDE

LEES : DEUTERONOMIUM 3 : 23 – 29, in besonder verse 25 en 26
Hoe moet ons die verhoring van gebede verstaan?
Moses het baie as voorbidder vir die volk opgetree. As hy egter bid om die vervulling van ‘n hartsbegeerte om oor te trek en die beloofde land Kanaan te sien, word sy gebed nie verhoor nie. Vir 40 jaar spoor hy die volk aan om moed te hou. En nou: Die

HERE gee nie wat hy vra nie!
Hoekom? In Numeri 20 by Meriba, nadat Moses die rots geslaan het in plaas van met die rots te praat, het die HERE gesê dat hy nie die land sal ingaan nie. Die antwoord van die HERE was duidelik : “Moenie weer met My oor hierdie saak praat nie.”
Hoe dikwels verstaan ons nie die weë van die HERE nie? Een van die redes is dat ons so beperk is binne ruimte en tyd, teenoor God se alomteenwoordigheid en ewigheid. Ons is te beperk in ons eie denke. Daarom moet ons luister as die Here Jesus self vir ons die voorbeeld stel deur te bid : Nie my wil nie, maar U wil!

Juis om die beperktheid van ons eie denke te illustreer kan ons vra: Bly Moses se gebed dan onverhoord?
Nee, eeue later staan Moses en Elia wel in die beloofde land. Op die berg van verheerliking staan Moses, Elia en Christus (Matt. 17:3). Moses sien nie net die beloofde land nie, maar staan in die land volgens sy hartsbegeerte. Eeue later verhoor die HERE sy gebed, maar dan op Sy manier, want nou het Moses ‘n taak. Hy moet as die middelaar van die ou verbond die Middelaar van die nuwe verbond kom versterk sodat Jesus Christus sy versoeningswerk kan voltooi. Alleen deur Christus se versoeningwerk is die weg van gebedsverhoring weer oop en kan ons met vrymoedigheid tot ons Hemelse Vader bid.

Die wonderlike troos is dat ek kan weet : My Vader luister na al my gebede en omdat Hy weet wat ons nodig het, gee Hy dit, maar dan : Nie altyd volgens ons wense nie, maar Hy gee op sy tyd en op sy wyse dit wat ons nodig het.

Ds Peet Coetzee
Gereformeerde Kerk, Reservoirstraat, Stilbaai
(Erediens Sondae om 9:30)  

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply