WAARNEMENDE MUNISIPALE BESTUURDER

 

Die vyf jaar kontrak van die huidige Munisipale Bestuurder, Mnr. Johan Jacobs wie sedert 1994 as Stadsklerk by voorheen genoemde Langeberg munisipaliteit die Hessequa gemeenskap gedien het, het op 31 Desember 2016 geëindig. Tydens ‘n spesiale Raadsvergadering op 12 Januarie 2017 het die Raad ‘n besluit gekondoneer om Me. Marina Griesel, huidige Direkteur Korporatiewe Dienste, as Waarnemende Munisipale Bestuurder aan te stel. Me. Griesel sal in die waarnemende posisie optree vir die volgende drie maande of tot en met die aanstellingsproses van die Munisipale Bestuurder pos voltooi is. Hierdie aanstelling word behartig volgens munisipale wetgewing en is implementeerbaar vanaf 4 Januarie 2017.
Aansoeke vir die Munisipale Bestuurder vakante pos het vroeg Januarie 2017 gesluit en sal die nodige aanstellingsproses volgens die Munisipale Stelselswet 54 A plaasvind.
Kontak:
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Me. Marina Griesel
marina@hessequa.gov.za
Hessequa Munisipaliteit
Tel: 028 713 8000

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply