HESSEQUA MUNISIPALE KOOR LAAT HUL STEMME HOOR….

Op Sondag 11 Junie het die Hessequa Munisipale-koor deelgeneem aan die Eden Choral Festival wat deur Cape Arts en die Cape Town Opera aangebied is.

Die koor van 40 lede wat bestaan uit kinders en volwassenes van Heidelberg en Riversdal, was onder die bekwame leiding van Pam de Goede, met Marvin Kernelle (beoordeelaar van Varsity Sing) as begeleier.

Hierdie aanbieding was ‘n fees van Kore en nie ‘n kompetisie nie. Die koor het baie goed gesing en is geloof vir die manier wat hulle hul tot binne-in die gehoor se harte gesing het. Dit wil gedoen wees!

Die koor wil graag hul ledetal uitbrei en rig ‘n uitnodiging aan enige iemand uit Hessequa wat dit geniet om te sing en die nodige toewyding het, om by hulle aan te sluit.

Kontak gerus vir Francois de Goede by fdegoede76@gmail.com.
(Irma Huysamer)

Foto: Gedeelte van die koor saam met Marvin Kernelle.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply