Month: August 2017

NASIONALE VROUEDAG – 9 AUGUSTUS

Elke jaar op 9 Augustus vier Suid-Afrikaners met uiteenlopende kulture en rasse Nasionale Vrouedag. Hierdie jaarlikse openbare vakansiedag roep die datum 9 Augustus 1956 in herinnering.

Op dié dag in 1956 het ‘n groot groep vroue ‘n veldtog begin om ‘n einde te bring aan die paswette wat deur die destydse regering afgedwing is. In kort het die paswette beteken dat alle swart mense ‘n spesiale identiteitsdokument of “pas” moes dra wat hulle moes toon om te bewys dat hulle wettig ‘n bepaalde gebied, wat vir blankes geoormerk was, kon binnegaan. Dit was een van die hoofwette van die apartheidsregering en het die vryheid van beweging van swart mense ernstig aan bande gelê.

Die veldtog het begin toe ongeveer 20 000 vroue in Pretoria na die Uniegebou te voet opgetrek het om beswaar te maak teen bepaalde voorgestelde wetswysigings rakende die paswette as onderdeel van die Stedelike Groepsgebiede Wet van 1950.
Hierdie opmars is gelei deur Sophia Williams-De Bruyn (tans lid van die Provinsiale Wetgewer van Gauteng); Lilian Ngoyi (Strijdom-plein is ter ere van haar na Lilian Ngoyi Square herdoop tydens die 2006 Vrouedagvierings); Rahima Moosa en Helen Joseph (‘n boorling van Engeland en ‘n ernstige anti-apartheidsaktivis). ’n Petisie met meer as 100 000 handtekeninge is aan die Eerste Minister, J G Strijdom, oorhandig. Na die oorhandiging het die groep vir 30 minute in stilte buite die gebou gestaan waarna hulle ‘n lied begin sing het. Die woorde (vertaal) was. Noudat jy die vroue aangeraak het, het jy aan ‘n rots geslaan.” Die woorde het die durf en krag van hierdie vroue uitgedra.

Nasionale Vrouedag vieringe is sedert 1994 ingestel en vind nou jaarliks plaas. Die 50ste herdenking van hierdie gebeurtenis was in 2006 en het as hoofkenmerk gehad ‘n nabootsing van die historiese mars met talle lede van die oorspronklike mars weer teenwoordig. Nasionale Vrouedag in Suid-Afrika word hoog geag en dien as ‘n herinnering aan die groot bydraes van vroue in Suid-Afrika en is terselfdertyd ‘n geleentheid om opnuut te besin oor die regte van vroue.

 

Van die Redaksie

‘n Vriendskap tussen vriendinne is kosbaar, maar o wee …. as dinge eers begin verkeerd loop.

Die dinge begin al op skool. Elkeen soek ‘n maatjie sodat jy iewers kan “inpas en kan behoort”.

Maar vele vroue, jong kinders en jong meisies dra jare later steeds die letsels van ‘n verhouding met ‘n vriendin, maatjie in ‘n speelgroepie wat skeefgeloop het.

Wanneer dinge tuis stormagtig en gespanne is is die waarde van so ‘n maatjie/vriendin soveel meer belangrik. Iemand om die ongelukkigheid mee te deel, iemand wat sal verstaan en so die hartseer sal verminder.

Ek onthou hoe my kind as hoërskool meisie gehuil het omdat ‘n sogenaamde beste vriendin haar verraai en agteraf beskinder het. Lindi het alleen en eensaam gevoel en niks wat ek gesê of gedoen het kon haar troos nie.

Dit het ure se praat, oorreding, baie trane en geduld gekos om haar selfbeeld weer te bou en haar te verseker dat dit net jaloesie was en ongelukkig deel van die lewe.

Lianca was die een wat alles van haar geweet het, haar drome, wense en vrese. Ja ek vermoed ‘n bespreking van my en haar Pa het ook gereeld deel van daardie gesprekke uitgemaak.

In meeste gevalle is vriendinne eintlik in kompetisie met mekaar. Hulle wil soos jy aantrek, hê wat jy het en sal dikwels jou kritiseer net omdat jy meer talent het, volgens hulle mooier is, meer gewild is onder die seuns, beter op skool en/of in sport presteer of in ‘n meer gegoede familie groot word…. en so kan ek aangaan.
Daar word gedurig sarkastiese opmerkings gemaak net om jou te verneder en te verkleineer en seer te maak.

Goeie raad – Raak so gou moontlik van so ‘n vriendin ontslae om plek te maak vir ‘n beter vriendin.
Vriendinne is kosbaar en skaars en vriendskap nie te koop –so, kies jou vriendinne baie versigtig.

” ‘n Vriendin kan ‘n engel wees maar …knip haar vlerke en sy vlieg op
‘n besem verder”.

 

CANSA ART FROM THE HEART KICKS OFF

Caregivers are an integral part of fighting the scourge of cancer, and in acknowledgement and recognition of the mammoth task and responsibility that falls on the shoulders of these individuals, CANSA has declared August 2017 CANSA Care Month, with special focus on Caregivers.

The Cancer Association of South Africa (CANSA) Southern Cape Karoo branch is once again presenting their fundraising project “Art from the Heart” on 6 October 2017. Artists are welcome to donate paintings to be auctioned off on Friday, 6 October 2017 at 18:00 at the St Augustine Church Hall, Meade Street, George.

All artists are invited to create and donate a painting for the auction. Artists can collect a canvas from the Cansa office. Delivery of canvas can be organized.

Viewing will be on Friday, 6 October from 09:00 to 18:00. An entrance fee of R15 will be charged for viewing.

The auction will take place on Friday evening, 6 October from 18:00. Tickets are available from CANSA at R50 per person. Light refreshments will be served.

Artworks can be handed in at the CANSA office at 103 Merriman Street, George. For more information and for the collection of art work, please contact Lucinda at 044 874 4824 or 082 66 33 529 or email on lucinda@cansa.org.za

GETTING BACK INTO A ROUTINE – WHY IT WILL BENEFIT YOUR PETS.

Companion animals truly are creatures of habit and, as a result, they really do benefit from a regular routine, especially in light of the manic nature of our own lives.

While we’re rushing from appointment to appointment we may not even notice how susceptible to stress and change our pets are. More so than we could ever imagine, in fact. And, in an attempt to cope with this stress, they may start to develop unwanted behaviours. A great way to limit the stress factors that go unnoticed by us, is to give your pet a routine; because being able to anticipate and prepare for life is a sure fire way to build confidence and ensure feelings of security and certainty.

Here are ways to give your pet stability:

1. Regular feeding times and location:
Being consistent with your pets feeding will not only contribute to a daily routine, but will also aid you in ensuring they maintain a healthy weight and receive a complete and balanced diet. Feeding a brand that is a member of the PFI (Pet Food Industry Association of Southern Africa) will give you the peace of mind that you’re feeding the best your budget can afford. Feed them in an area where they feel safe and can eat undisturbed.
2. Regular exercise:
Aside from the health benefit to you and your dog, exercise also offers an opportunity for exploring, sniffing, socialisation and bonding with you. Although it is difficult to always maintain the same time for daily exercise, routine can still be applied, by following the same pattern leading up to the daily walk, so your dog can anticipate what’s coming next.

3. Their own “stuff”:
To add to feelings of security, pets will benefit from an area, crate or room that is “theirs”, containing their beds and play things, where they can get comfortable during periods when you are away and at bed time. This may also help ward off unwanted behaviours that often occur when pets try to keep themselves busy in your absence. Give them their own toys and teach them that those items are the acceptable ones for them to chew and play with.

4. Routine bathroom breaks:
With a regular feeding schedule comes the benefit of easier prediction of bathroom breaks. If your pet does not have free access to outside areas, be sure to offer them the opportunity to relieve themselves on a consistent schedule, which will also limit the potential for house soiling.

5. Daily routine:
Other daily routine, though sometimes harder to implement, will of course add to your pet’s feeling of security. Consider applying consistent bed and waking times, regular play and training times, daily quiet and grooming time etc.

6. Training and handling:
To help your pets adapt to life with you and the family be sure that you are all giving the same clear signals on what they are and are not allowed to do. And do not waiver from this as it will only confuse your pet. Consistency in training is one of the most important elements to ensure success, so be sure that the entire family, and even guests, are giving your pet the same feedback and direction about their behaviour, to entrench boundaries as quickly as possible.

In addition to all of this, setting a routine will force you to consider all of the vital aspects of your pet’s daily life and plot them out, ensuring all their species-specific needs are being met, which will ultimately lead to a happier, confident and well-adjusted pet. And, strangely enough, by implementing this routine, they’ll be better equipped to cope with change when the need arises.
(PFI -Dominique Kuhlmann dominique@pfisa.co.za)