Oordenking – DIE ONBEPAALDE TYD

Lees: Prediker 3 : 1 – 15Lees: Prediker 3 : 1 – 15Fokusvers: Prediker 3: 1 en 2
Tyd is deel van God se skepping.  Voor die skepping was daar nie tyd nie.  Wanneer God die son, maan en sterre skep begin die sirkelgang, die herhaling van dag en nag, van seisoene, van peroides wat ingedeel is in jare,  dae, ure,  minute.  Reeds in die eerste hoofstukke van die Bybel lees ons van die ouderdom van mense, maar ook van die sirkelgang –  hy is gebore en hy het gesterwe.

Wat mooi en wonderlik moes wees, is deur die tragiese van die sondeval vernietig. Toe die mens gesondig het in die paradys, het hy nie in die ruimte ingeskiet nie, maar ‘n tydgebonde wese gebly. Tyd raak egter in plaas van ‘n seën vir die mens soos God bedoel het, nou die groot monster wat hom wil verslind.
Daarom is Prediker 3 ‘n klaaglied, omdat daar ‘n tyd vir alles is, ‘n tyd om te kom en ‘n tyd om te gaan.  Jy kan nie iets oorleef nie. Selfs die skepping is mooi op sy tyd en dan verweer dit. Daar is ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe. Besef ons dit – die twee grootste oomblikke van jou lewe het jy geen beheer oor nie. Jy kan nie bepaal wanneer jy gebore wil word nie en jy kan nie bepaal wanneer jy wil sterwe nie.  Jy is passief in die twee grootste oomblikke van jou lewe.

Daar is egter iets wat ons moet raaksien: Prediker roep na ‘n Verlosser  wat ons uit die greep van tyd kan verlos. Jesus Christus het dit gedoen. Wat het Hy gedoen?Sy Vader beskik alles, Hy kom in die volheid van die tyd, in volle beheer word Hy gebore op die uur waarin die hele wêreld  na ‘n Verlosser soek.   God bepaal die geboorteuur.  Christus word gebore binne tyd en ruimte, vir alles is daar ‘n tyd, so moet Maria dikwels hoor dat Sy uur nog nie gekom het nie.  Dan kom die werklike uur – die uur van kruisiging.  Hy sterf op die uur waarin Hy moet sterf, drie dae volgens Goddelike bepaling in die graf.  Toe Christus  die dood oorwin,  breek Hy die sirkelgang van geboorte en sterwe. Hy maak dit moontlik sodat God die onbepaalde tyd in die harte van mense deur sy Heilige Gees kan werk.
Onbepaalde tyd – die ewige lewe.  Dit bewerk Hy deur die wedergeboorte – iemand wat wedergebore is, het ‘n begin, maar geen einde nie, ons sterwe is dan slegs deurgang na die ewige lewe.  Daarna verlang ons, dit is ons toekomsverwagting.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply