HESSEQUA MUNISIPALITEIT KOMMUNIKASIE

Dit word weer onder die publiek se aandag gebring dat daar in terme van die Hessequa Kommunikasie Beleid verskillende kommunikasie media is waardeur met die publiek gekommunikeer word of waardeur die publiek met die munisipaliteit kan kommunikeer.

Sake van algemene belang word as item by Wykskomitee vergaderings bespreek. Dit is dus ‘n uitstekende medium om met wyksraadslede kontak te maak om op die manier sake van algemene of groter belang vir ‘n spesifieke wyk onder die aandag van die munisipaliteit te bring.

Die maandelikse nuusbrief wat saam met die rekening versprei word bevat ook waardevolle inligting. Indien daar verkies word om die nuusbrief elektronies te ontvang, registreer by die volgende e-pos adres accounts@hessequa.gov.za.

Om op hoogte te bly van situasies in ‘n spesifieke wyk soos bv padsluitings, beplande kragonderbrekeings ensovoorts word ook per sms gekommunikeer mits daar op die sms databasis geregistreer is. Daar kan direk op die munisipale webtuiste www.hessequa.gov.za geregistreer word of deur by alle munisipale toonbanke ‘n sms registrasievorm te voltooi.

Die plaaslike radiostasie, gedrukte pers, pamflette en kennisgewings asook kommunikasie met sakekamers is ook kommunikasie mediums vir algemene belang vir die gemeenskap. Besoek ook gerus die munisipale webtuiste vir eerstehandse inligting en munisipale nuus.

Hou ook die munisipale facebook blad dop vir belangrike en relevante inligting Dit is egter belangrik om te onthou dat daar nie op enige ander sosiale media, soos byvoorbeeld privaat facebook groepe, gekommunikeer word nie en sosiale media nie as kommunikasiemetode met die munisipaliteit erken word nie.

Individue wat klagtes aan die munisipaliteit wil kommunikeer of navrae wil rig kan dit as volg doen naamlik per skrywe, gerig aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 29 Riversdal 6670 of e-pos info@hessequa.gov.za. Om op laasgenoemde wyse te kommunikeer word verseker dat daar ‘n unieke verwysingsnommer toegeken word om die vordering van die klagte of navraag op die munisipaliteit se stelsel te volg.

Kontak die munisipaliteit vir enige verdere inligting of navrae oor die kommunikasie beleid susan@hessequa.gov.za

HESSEQUA HERITAGE FESTIVAL 2017

Stilbaai’s first Hessequa Heritage Festival will take place on Saturday, 23 September 2017, and will consist of a 5km and 16km trail run ending at the Stilbaai Tourism Bureau where everyone can enjoy the festivities of the ‘Brood- en Beskuitfees’.

The day will kick off with the Hessequa Heritage Trail Run. Runners – and walkers – can choose between the 16km coastal route between Jongensfontein and Stilbaai or the shorter 5km route that will also finish at Stilbaai Tourism.

The entry fee for the 16km Trail Run is R120 and R50 for the 5km event. Entries can be done at the Stilbaai Tourism Bureau on Friday (22 Sept) from 15:00 and on Saturday morning between 7:00 and 8:00 and on www.stilbaai.me. Entry forms are also available at the Tourism Bureau, Harcourts Stilbaai, Stilbaai Kelders and Crystal Stream.
Experience the most scenic coastal trail run!

On race day, shuttles for the 5km and 16km participants will depart from the registration point at the Stilbaai Tourism Bureau to the starting points.
The 5km trail will start at the parking area at Skulpiesbaai beach (at the fish traps) while the 16km will start at the tidal pool in Jongensfontein. Both races will start at 9:00.

There will be one water point on the 16km trail and all participants are requested to take their own water and supplements along.

The ‘Brood- en Beskuitfees’ takes place on the same day and fits in perfectly with Heritage Day – or National Braai Day – and promises to have something for everyone. There will be stalls with a variety of bread and rusks with the ‘local’ flour producer from Swellendam, Eureka Mills, also attending the festivities. Food, drinks and music as well as the smell of ‘braaivleis’ on the green lawns under the huge milkwood trees will be the perfect setting for a a relaxing day.

Limited space for stalls is available. Contact Johannie Vermeulen at Tel: 083 333 1810 to book your space.

The Hessequa Heritage Festival is proudly sponsored by Harcourts Stilbaai

All the information about the Hessequa Heritage Trail Run(s) and ‘Brood- en Beskuitfees’ is available on www.stilbaai.me – and on Facebook (Hessequa Heritage Festival).

Contact Elza Thiart-Botes at Tel: 082 458 8517 / Adolf Botes Tel: 082 337 6286 if you require more information.
Come and experience the beauty of Stilbaai – scenic trails, historical places, breathtaking views and some of the most favorite places to visit.

24 SEPTEMBER: ERFENISDAG

MET die oorgang na ‘n nuwe Suid-Afrika het die kabinet besluit dat daar ‘n dag (24 September) moes wees waarop Suid-Afrikaners, van watter bevolkingsgroepe ook al, hul eie erfenis moes gedenk. Dit het beteken dat niemand moes vergeet wie en wat hy is en waar hy vandaan gekom het nie. Elkeen moes op dié dag sy eie kultuur, geskiedenis en kultuurgeskiedenis in ere hou. Dit is toe Erfenisdag genoem.

Oud-president Mandela het self die woord “reënboognasie” bedink om Suid-Afrika se uiteenlopende kulture, gebruike, tradisies, geskiedenisse en tale te beskryf. Erfenisdag moes ‘n viering van daardie kleurryke verskeidenheid wees.

Dit is aan die Department van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie, as beskermer van Suid-Afrika se kultuur, opgedra om jaarliks byeenkomste op ‘n nasionale vlak vir Erfenisdag te reël en te bestuur.

Die eerste Erfenisdag was op 24 September 1995. Erfenisdag gaan egter nie net oor die eie kulture van afsonderlike groepe nie, maar veelal ook oor uitreiking oor die verskillende kultuurgrense heen. Elemente van nasionale eenheid, nasiebou, versoening en landspatriotisme moet dus benadruk word.

Die doel is ook om veral die jeug aan te moedig om Suid-Afrikaners se gedeelde erfenis in ere te hou.

Erfenis is al omskryf as “dit wat ons geërf het: die somtotaal van die natuurlewe en natuurskoon, plekke van wetenskaplike of geskiedkundige belang, nasionale monumente, historiese geboue, kunswerke, literatuur, musiekstukke, mondelinge tradisies en museumversamelings saam met hul dokumentasie.”

As sodanig staan dit ook nie los van die politieke verlede van ons land nie. Soos oud-pres. Mandela op die tweede Erfenisdag in 1996 in ‘n toespraak gesê het: “As ons nasie inderdaad soos die spreekwoordelike feniks uit die as van verdeling en konflik moet verrys, moet ons erkenning gee aan diegene wie se onbaatsugtige werke en talente toegewy was aan hierdie doelwit van ‘n nie-rassige demokrasie.”