Month: November 2017

WILD RESCUE: A new and unique wildlife sanctuary for the Western Cape

Wild Rescue is excited to announce Cape Nature’s approval of the development of a desperately needed wildlife rehabilitation centre and sanctuary for indigenous wildlife of the Western Cape.

Wild Rescue was founded to treat compromised and orphaned indigenous wildlife for release, and to provide a safe and happy sanctuary for animals who cannot be returned to the wild. There is currently no facility which caters for the diversity of species, which include animals such as primates and small predators.
A further key focus is humane education, aimed primarily at children, to develop an appreciation of wildlife and the environment. Wild Rescue aims to exemplify and teach a caring and compassionate approach to the protection of wildlife and preservation of biodiversity.

In addition, the property is a proclaimed nature reserve situated between Riversdale and Still Bay, on the Goukou River, and has many ecozones and endangered plants. Wild Rescue will therefore be able to offer a unique opportunity for a holistic and hands-on approach to education. It will welcome visits from academics and facilitate graduate studies. The sanctuary is also open to the public.
Dr Douglas Taylor, a veterinarian who has worked for many years in the area, states “A reputable wildlife rehabilitation facility and sanctuary is urgently needed in this province. The sanctuary can be used for education about the value of preserving wildlife, habitats and biodiversity which is crucial to ensure that wildlife will survive for future generations”.

The founder, Gill Simpson, says “For the last three years, we have been putting the building blocks of our foundation phase in place. We are excited to be embarking on the next practical phase to benefit the wildlife and people of the Western Cape”.

Wild Rescue seeks assistance to help develop the facilities further. Funding, materials and skills are required for the building and fencing of the rehabilitation centre and sanctuary enclosures, harnessing solar energy for electricity, and establishing the water supply system. We cannot do this without support!

Wild Rescue is a Non-Profit and Public Benefit Organisation with section 18a tax exemption approval.

(Gill Simpson on (028)754 1663.)
www.wildrescue.co.za

RUBRIEK UIT STILBAAI

Ai, die sorgvrye dae van skoolgaan en nou die laaste eksamen. “Hoe was die vraestel?” “Die eerste oraait maar die tweede sal ons maar moet sien.” So hang die skoliere in die strate en buite sentrums uit – verlig dat die eerste vak verby is. (Teen die tyd van hierdie plasing is die eksamens op ‘n end).

Wees in die strate, geniet die vryheid. Skool is amper verby. Dan die heerlike lang vakansie waar almal net opgeruimd en vrolik is. Bars uit jou vel uit en doen lawwe dinge.

Tot hoeveel is een mens in staat? Hier waar die matrieks aan die vooraand van hul loopbane staan, dien Dirk Brits van On the Rocks as voorbeeld van wat eén mens kan doen. Toe hy oorlede is, het sy hele onderneming ook tot stilstand gekom. Elke mens het vaardighede ontvang. Die een min, die ander baie, maar met ‘n vaardigheid en twee hande kan jy mense dien. Vir Dirk was goeie kos, flink diens en volhoubare toesig oor sy werknemers, sy diens aan die Stilbaai gemeenskap. Hy het met sy vaardigheid en twee hande ‘n groot en alombekende onderneming bedryf. Jongmense – deel jou vaardighede en benut ander se vaardighede tot voordeel van jou gemeenskap.

In Stilbaai het einde Oktober hier ‘n ding gebeur wat jare laas ondervind is. Donderslae en blitse het die hemelruim gevul. Dit was gerusstellend en ontsagwekkend. Die weer dreig saggies en mens se hart voel die verwagting van strome reёn wat uit die hemel sal val. Dit was herinnering en hoop. Daar het groot druppels geval maar nie veel nie.

Die opkoms in Stilbaai, Maandag 30 Oktober, om die plaasmoorde te verdoem was nie groot nie. Om te sȇ ‘genoeg is genoeg’- vra nie meér praat en optogte nie – dit vra voorkóming, beskerming en verdediging. Elke gesin en en familie moet net doen wat hy moet doen elke dag. As jou gesin en familie veilig is, is jou gemeenskap ook veilig. Kinders speel, skoliere leer, studente studeer en grootmense werk. Geniet die vrug van jou arbeid.

Kriminaliteit skep negatiewe werk. Gelukkig in Stilbaai en Melkhoutfontein kan ons nog staatmaak op die polisie en buurtwagte om lewens en eiendom te beskerm. Aan die ander kant – die dorps en of stadsvaders en ouers hou die leerlinge in skole verantwoordelik vir die dwelms wat op skoolterreinne gebruik en gevind word. Hulle is verkeerd. Dit is die plaaslike wetstoepassers se verantwoordelikheid om dwelms wég te hou van kinders deur dwelmsmouse uit ‘n gemeenskap te hou!

Martin & East, die padbouers, hoop om op 8 Desember, 2017 die stop en rye op die pad hierheen en uit, te verwyder.

Besoekers van ver plekke is vol lof omdat Stilbaai so skoon en veilig is. Waar húlle vandaan kom, is die strate morsig, krag gedurig af en daar is ‘n kroniese gebrek aan water. Dankie julle van die Munisipaliteit hier in Stilbaai.

Matrikulante en studente wat nou klaarmaak. Julle is die volgende generasie. Kan ons hoop dat die jongmense wat die arbeidsveld nou betree, hulle werk met ywer en toegewydheid doen. As een dorp, Stilbaai, daarin kan slaag om skoon en veilig te bly, sal júlle ons land weer op die been kan bring.

En toe val die strome reёn twee weke na die donderslae en blitse.

President Donald Trump, het met sy Asiese besoek aan die einde van Oktober 2017, bewys hy is definitief nie ‘n ou vir pretensies en protokol nie. Toe hy in Japan, saam met eerste minister Abe, die khoi visse gevoer het met ‘n ou lepeltjie, het hy moeg geraak en sommer die hele bak kos met een slag in die dam gegooi. Hy het later ook die keiser en keiserin van Japan ontmoet en nie, soos protokol dit voorskryf, voor hulle gebuig nie. Hy het net handgegee soos westerlinge doen. Hulle het op hulle beurt, soos dit die adel betaam, nie aanstoot gewys nie en ook vriendelik handgegee.

Goeie nuus – die kerksaal aan die oostekant word toe nie verkoop nie! ‘n Weldoener van die NG Kerk het die saal se behoud verseker.

Thea Scheepers

STILBAAI BELANGEFORUM – Gustav Radloff: Voorsitter van die SBF

‘n Huis is in 1913 op die Wesstrand gebou wat tans bekend is as die Blou Huis. Daar wás altyd aantreklike tradisionele óu strandhuisies. Gustav Radloff, voorsitter van die Stilbaai Belangeforum, se vrou Liliétte, is mede-eienaar van die een huisie wat in die middel van die ry huisies staan. Hulle huisie is nog ongerep en dra vele kenmerke van toeka se dae. Dit is in sulke behoudende hande wat Stilbaaiers en ongeveer twee honderd forumlede lede hulle vertroue plaas om Stilbaai se belastingbetalers se belange te behartig.

Wat het julle Stilbaai toe laat verhuis?
Ons is van Pretoria. Sedert 1963 het Gustav in Stilbaai kom vakansie hou. Liliette kuier hier al sedert 1945. Ons het in 2012 hierheen verhuis. Ons is baie lief vir stap, swem, roei en die kalkrand fynbos wat Stilbaai se omgewing so uniek maak. Stilbaai is die dorp wat alles bied wat ons begeer.

Wat is die Stilbaai Belangeforum?
Die Stilbaai Belangeforum (SBF) is ‘n vrywillige organisasie wat veral aandag gee aan die Munisipaliteit se dienslewering m.b.t. elektrisiteit, waterverskaffing, riolering, vullisverwydering, parke en ontspanning, gesondheid, verskaffing van nooddienste, sinvolle dorpsbeplanning en –ontwikkeling, onderhoud van paaie, stormwaterdreinering, algemene administrasie en finansiële bestuur asook die heffing en aanwending van eiendomsbelasting en dienstegelde.

Wat is die doelwit van die SBF?
Die SBF waak oor en bevorder die die belange van alle inwoners in Stilbaai en sy onmiddellike omgewing. Die doelwit van die Belangeforum is om ‘n balans te vind tussen ontwikkeling en bewaring. Ontwikkeling is ‘n gegewe. Bewaring is noodsaaklik. Die uniekheid van Stilbaai moet behoue bly. Die SBF nooi belastingbetalers en belangehouers om aan te sluit en deel te word van Stilbaai se toekoms. Besoek ons webwerf, t.w. Stilbaai Belangeforum of Stilbaai Interests Forum.

Hoekom het jy betrokke geraak by die Forum?
Ek het gou besef dat die Forum belangrike werk doen om die belange van Stilbaai se inwoners te bevorder en hulle bekommernisse te probeer aanspreek. Ek het aangesluit as lid en is mettertyd verkies as bestuurslid en was aangenaam verras om te sien hoe suksesvol saamgewerk word, nie alleen met die munisipaliteit nie, maar ook met ander organisasies. As afgetrede prokureur het ek gou besef dat van die versugtinge van baie mense van die gemeenskap, nie haalbaar is nie eenvoudig omdat Suid-Afrika se Grondwet vryhede soos die van beweging en wettige ekonomiese aktiwiteite, waarborg. Ons kan die horlosie nie terugdraai nie maar ons kan wel help toesien dat ons toekomsbeplanning sinvol en met oorleg gedoen word.

Werk julle saam met die Munisipaliteit?
Ja, daar bestaan ‘n goeie verstandhouding tussen munisipale amptenare en die Raad met die Belangeforum. Ons dien ook as spreekbuis tussen die inwoners en die plaaslike owerheid veral ten opsigte van ontwikkelingsbeplanning en natuurbewaringsbehoeftes.

Hoe het Stilbaai gelyk toe julle die eerste keer hier kom vakansiehou het?
Stilbaai was destyds ‘n vissersdorp waar die mense van hoofsaaklik die Hessequa kom vakansie hou het. Mettertyd het dit ‘n vakansiedorp geword wat besoekers van dwarsoor die land gelok het en toenemend steeds lok. Veral sedert die “baby boomers” aftree-ouderdom bereik het, het Stilbaai ook in ‘n gewilde aftreedorp ontwikkel. Die dorp het tans ‘n bietjie van ‘n gesplete persoonlikheid – afgetredenes met hulle besondere behoeftes en vakansiegangers wat ook hulle eise stel. Die twee groepe stem nie altyd saam oor die pad vorentoe nie.

Wat dink jy trek veral jonger mense na Stilbaai?
‘n Kenmerk van Suid Afrikaners is dat ons trekkers is. Ons trek al van die begin af. Ons trek waar ons kan vry en veilig wees.

Wat het julle hierheen gelok en wat hoop jy nou vir Stilbaai?
Dat dit wat ons hierheen gelok het, die ongerepte omgewing, vriendelike mense, die vrede en rustigheid, moet sover moontlik behoue bly.

Watter soort strukture of dienste benodig Stilbaai om toekomsgerig te bly?
Omdat daar baie ouer mense – die bo-vyftigs hier kom aftree en omdat oudword noodwendig krankhede meebring, sou ons graag wou sien dat ons mediese dienste, wat in die jongste tyd aansienlik verbeter het, steeds opgegradeer word ten einde die lewensvatbaarheid van Stilbaai as aftree-dorp, te verseker.

Wat is tans dae prioriteit vir die Belangeforum?
Die watersituasie. Dit is vanselfsprekend dat die vraag na water sal groei namate Stilbaai uitbrei. Daar moet dus maatreёls in plek wees om te verseker dat die aanvraag na water nie die voorsiening sal oorskrei nie. Ons moet veral versigtig wees om ons waterbronne nie te oorbenut nie.

Veiligheid. In Stilbaai kan mense nog veilig in huise woon wat nie eens omhein of juis beveilig is nie. Dit is ‘n groot trekpleister vir nuwe intrekkers.

Omgewing. Die klimaat is matig en die omgewing veilig. Afgetredenes steun deur die jaar plaaslike besighede en baie permanente inwoners verkies om vir die res van hulle lewens hier te bly. Sommiges is egter verplig om te verhuis sodra dit blyk dat die bestaande gesondheidsfasilite onvoldoende is om aan hulle behoeftes te voldoen. Ons moedig derhalwe die opgradering van gesondheidsfasiliteite aan.

Natuur. Daar bestaan tans ‘n groen verbindingstrook tussen die Palinggat Groengebied en die Skulpiesbaai Natuurreservaat. Met hierdie gebied moet versigtig mee omgegaan word. Ons voel baie sterk daaroor dat geen besighede van enige aard langs Hoofweg Wes tussen die Jongensfonteinpad en die Gholfbaan, gevestig word nie. Hierdie groen stroke dra baie daartoe by dat die dorp sy aantreklikheid en karakter behou. Dis belangrik dat natuurliefhebbers na hartelus kan stap op die vele wandelpaaie wat steeds uitgebrei kan word.

Die Vergroening van ons dorp. Ons het die afgelope twee jaar ongeveer 4000 bome in Stilbaai en die omliggende dorpe geplant en laat aanplant en beoog om in samewerking met die munisipaliteit met hierdie projek onbepaald voort te gaan.

Wat is belangrik van Stilbaai vir jou?
Dat hierdie gewilde kusdorp nog vir baie jare sal kan voortbestaan sonder om sy karakter te verloor. Die uniekheid van die dorp moet nooit vernietig word deur onverskillige, ondeurdagte ontwikkeling nie.

Gustav Radloff
083 459 4998

PERSONALITY OF THE WEEK – Salomi Prinsloo

What is your current occupation?
I am an artist, living and working in Pretoria who regularly retreat to Stilbaai for inspiration as well as to nurture my artist’s soul.

What motivates you?
Growing up on a farm in the Orange Free State had a huge impact on my personal development, my value system and the development of my artwork. My passion for, and respect of life which I learned at a very early age on the farm still motivates me to this day.

Name one thing that always peaks your interest.
I love to learn something new and to visit new places. If I could, I would have been a professional tourist, traveling the world most of the time.

What is the stupidest thing you’ve ever done?
Embarking, by mistake on a black diamond ski slope, with only 15 min of ski training as a very young art student, visiting the Alps for the first time.

What “useless” talent do you have that nobody knows about?
I can bake the most delicious sourdough bread and old fashioned boerbeskuit.

If you could take over one person’s job for a week, who’s would it be and why?
I would love to run a resort on a beautiful island surrounded by competent staff, in peaceful and tranquil surroundings. I would like to bask in the peaceful, stylish and tranquil surroundings.

If you won a Million, how would you spend it?
I would make sure I have enough for my families needs and to sustain my own current lifestyle then spend the rest on missionary work and relief aid.

What are your hobbies and interests?
I am fascinated by recent research on the impact of a healthy lifestyle and nutrition on longevity and wellness. I am amazed at how much we can change if we accept responsibility for our health and implement different choices.

What is your favourite restaurant and meal?
My favourite restaurant is Capeesh, an Italian restaurant in Pretoria who serves the most delicious roasted salmon on a bed of rocket. I love Italian food, especially the socialising aspect, accompanying their meal times to provide a time of intimate connection for family and friends.

If you had one wish from a “genie” what would you wish for?
I would wish for poverty and all forms of violence to be eradicated from the face of the world.

Tell us some interesting facts about yourself.
I love to connect with people, and often do, however I also desperately need times of privacy to connect with myself, recharge, and find my artistic purposes and expression. I can not do this when I am surrounded by people.

What is your message to the Community of Hessequa?
Do not allow anyone to define you, except your Maker. Also do not let circumstances define you, instead choose your attitude and let your attitude define the outcome of your circumstances.

Salomi Prinsloo
082 878 0441

KOM KYK EERS KUNS EN VIER DAN VERDER FEES!

In die uitstalling getiteld: “La Vie” stel Salomi Prinsloo haarself bekend aan die inwoners en vakansiegangers van haar geliefde wegbreek-tuiste: Stilbaai.

Met verskeie internassionale uitstallings o.a.die Florence Biennale in Italië, ander in Brittanje en Nieu-See land, asook gereelde plaaslike uitstallings by verskeie galerye het Salomi reeds haar voetspore wyd en vêr in die kunswêreld getrap. In hierdie uitstalling “La Vie” deel sy haar aansteeklike en uitbundige passie vir die lewe deur visuele kommentaar te lewer op veelvuldige fasettte van lewe soos uitgebeeld in haar landskappe, abstrakte werke as ook haar blommestudies.

“Kom kyk eers kuns, en vier dan verder fees” nooi sy almal wat haar wêreld van kleurspatsels en speelse vorme wil betree om so saam met haar fees te vier. Binne die raamwerk van elke skildery se doek gebeur daar ‘n droomwêreld waar elke toeskouer sy eie storie kan kom uitleef of verweef op ‘n visuele verhoog, geskep deur Salomi se kleurvolle, soms uitbundige weergawe van die lewe en die wêreld om haar.

Die uitstalling open Vrydag 15 Desember om 19.00 te Heidelaan 10, Stilbaai en duur tot 23 Desember 2017 om 14.00. Saterdag 16 Desember om 11.30 sal die kunstenaar toeskouers deur die uitstalling neem met ‘n praatjie oor haar werk en die betekenis daarvan. Die uitstalling kan daagliks besoek word vanaf 10.30 tot 19.30. Belangstellendes kan Salomi kontak op 0828780441 vir meer inligting, of ‘n epos stuur na salomiprinsloo@gmail.com. Besoek gerus Salomi se webtuiste: www.salomiprinsloo.com vir meer inligting omtrent Salomi, haar kunswerk, haar motifering en kunsfilosofie.

 

VREDESTAFEL STILBAAI 2017

Na die baie suksesvolle aanbiedings van die Tafel van Vrede die afgelope twee jaar, is dit weer sulke tyd en is die moue opgerol deur die personeel van Ouma Lena se Huis,Badisa, die plaaslike polisie, plaaslike kerke en die gemeenskap van Stilbaai om ‘n nog groter Langtafel aan te bied. Verlede jaar het 1300 Stilbaaiers en besoekers hande gevat vir die seengebed voor die ete en die vermaak van daardie aand.

Hierdie jaar op Donderdagaand 30 November om 19h00 gaan Rooipitjiestraat weer lewe kry wanneer daar fees gevier gaan word in die atmosfeer van hande vat vir vrede met kos,vermaak uit die boonste rakke en bekende sprekers.

Die munisipaliteit is genader vir toestemming om strate toe te maak en vir praktiese hulp met stoele en tafels asook ander logistieke take, borge is nadergewink, die dienstesentrums en gemeenskap is opgeroep vir diens en die kaartjies verkoop flink.

Die vraag op almal se lippe is: “Hoeveel mense gaan hierdie jaar saam kuier?” Kom ons se sommer al klaar: “Baie, man, Baie!

Soos voorheen is daar weer bekendes wat saamwerk as motiveringsprekers en musiekmakers wat gaan sorg dat die aand ‘n luisterryke belewenis gaan wees.

Die hoofspreker wat ‘n besondere boodskap aan Stilbaai se gemeenskap gaan oordra, is Anthony Hall, stigter van RAEL – House of Davnik Safe and Sober Living. Hall wat self, die pad gestap het van gerekende speurder van die Dwelmtaakspan van die SAPS se Moord en Roofafdeling, tot suksesvolle sakeman tot die sit op ‘n bankie in die park as gevolg van erge alkoholgebruik.

Hy stig in September2007, saam met medestigterslid, Karin Hall, die bogenoemde organisasie en is die afgelope tien jaar betrokke in die stryd teen drank-en dwelmverslawing. Hall is ‘n gerespekteerde en gesogte motiveringspreker en het al op verskeie media-en radiostasies opgetree.

‘n Verrassing is die gaskunstenaar van die aand by die funksie en wat ook die Vrydagaand ‘n aanbieding van sy liedjies, musiek en sy “die pad geloop” sal lewer. Niemand anders as Hemelbesem (Simon Witbooi), bekende liedjieskrywer, sanger, aanbieder (Pasella) en vervaardiger van TV-programme en gemeenskapswerker nie.

Die Tafel vir Vrede vind Donderdagaand, 30 November om 19h00 in Rooipitjiestraat plaas. Die kaartjies kos R20 pp.

Hemelbesem se konsert vind Vrydagaand 1 Desember om 19h00 op die sportgronde in Melkhoutfontein plaas. Die koste per kaartjie is R20 pp.

Ouma Lena se Huis en haar span nooi u vriendelik uit na hierdie twee fuennksies ten bate van Ouma Lena se Huis se gemeenskapsontwikkelingsprogramme. Daar gaan fees gevier word, lekker geeet en musiek gemaak word. Dit alles oor grense van kleur, status en ouderdom. Waar daar ‘n samesnoer van die gemeenskap sal wees, ‘n stywe handdruk met die seengebede wat die funksies sal open. Irma Huysamer

BESIGHEIDS FOKUS – Frans Kloofmotors – Insleepdiens

Beskryf u besigheid in ‘n kort paragraaf: ‘n Insleepdiens met ‘n splinternuwe funksionele insleepwa wat aan veiligheidsregulasies voldoen. Kloof Motors is u antwood vir elke dag se motor probleme en die oplossing vir ‘n krisis met u motor.

Wanneer het u die besigheid begin?
Ek het Kloof Motors drie jaar gelede begin, was nog altyd deel van Kloof Motors en is vanaf 1 Augustus 2017 weer alleen eienaar.

Wat het u aangespoor om u besigheid te begin?
Ek kan hard werk, is ‘n goeie motorwerktuigkundige wat sukses wil ervaar. Ek glo ek kan ‘n diens lewer aan Stilbaai se mense.

Op watter segment van die gemeenskap is u besigheid gemik?
Kloof Motors is vir almal, ek is ‘n Stilbaaier van geboorte, en lief vir Stilbaai se mense. My diens is vir alle besoekers, vakansiegangers en bowenal vir alle Stilbaaiers.

Watter produkte/dienste bied u aan?
Uitstekende insleepdiens en herstelwerk ….altyd met ‘n glimlag !

Watter voordeel het u bo u mededingers?
My mededingers is ‘n aansporing om altyd te probeer om ‘n nog beter diens te lewer. Die beste diens wat kliënte weer en weer sal laat terugkom en hulle nie sal laat huiwer om my by ander aan te beveel nie.
Persoonlikehoogtepunte /suksesse /prestasies.
Kloof Motors is my hoogtepunt en tevrede kliënte my aansporing tot sukses.

Wat laat u besigheid bo ander uitblink?
Ek is ‘n Stilbaaier en glo aan eerlike, goeie gehalte en vriendelike diens.

Voltooi die volgende stellings:
“Ondervinding het my geleer dat ……………..ek sukses kan ervaar deur eerlikheid, harde werk en om daar te wees as Staailbaai en sy mense my nodig het.”

“In die toekoms sal my besigheid die volgende (aan) bied …..’n 24/7 insleepdiens met ‘n splinternuwe funksionele sleepwa en hoë gehalte motor herstelwerk. .”

Die belangrikste boodskap wat jy met die gemeenskap wil deel?
Daar is plek vir almal in Stilbaai, kom ons gun mekaar ‘n plek in die Stilbaai-son.

Frans (Kloof Motors – 24/7 Towing & Recovery)
060 477 8499 / 073 457 8453

 

 

 

SKENKINGS GEVRA Laerskool Melkhoutfontein se Leesprogram

‘n Groep vrywilligers uit Melkhoutfontein en Stilbaai is noual ongeveer twee maande met ‘n wonderlike leesprogram vir kinders in die Laerskool besig.

‘n Wonderlike voorreg het die werkers by Ouma Lena se huis te beurt geval toe hulle ‘n Tina Cowley leeskursus as geskenk ontvang het. ‘n Kursus wat andersins baie duur is om aan te koop.

Die kursus is wetenskaplik uitgewerk, om kinders wat sukkel, te leer lees. Dit is ‘n “franchise” bekend aan 110 skole landwyd en nou ook gratis tot die beskikking van die kinders van Melkhoutfontein. ‘n Geleentheid om deur vrywillige Tannies wat elke dag van die week daarheen gaan en tyd afstaan om die kindertjies hierdie vaardigheid te leer. Dit vind onder die beskerming van Badisa plaas, en die vrywilligers gebruik die fasiliteite van Ouma Lena se huis.

In samewerking met die Laerskool is ‘n klompie kinders wat met leesvaardighede sukkel, geïdentifiseer.

Die meeste van die kinders het agtergeraak met lees en skryf, iewers in die skool, agv verskeie omstandighede en sukkel nou in ‘n hoër graad om die werk onder die knie te kry. Met die groot klasse in die skole is daar nie altyd tyd om diegene wat sukkel te help nie.

Die kursus word gedoen met die hulp van rekenaars en op die oomblik word dié rekenaars wat daar is, gebruik vir ‘n ander rekenaar program waarmee die skool se kinders, ook gehelp word.

Met bogenoemde in gedagte vra hulle nou die gemeenskap en besighede in die omgewing vir hulp en donasies.

Rekenaars of “laptops” in werkende toestand, word benodig om die leesprogram aan te bied.

So as daar persone, besighede en/of instansies is wat ‘n skenking wil maak of wat “ou-rekenaars” het om uit te gooi kontak asb:

Jenny Olivier :
082 565 0979

Annelie van Reenen:
071 671 9651

OORDENKING

Fokusgedeelte : Eksodus 13:13
Skrifgedeelte : Eksodus 13: 1-2 en 11-16
Tema : AL DIE EERSTELINGE BEHOORT AAN DIE HERE

Volgens Eksodus 13 moet elke manlike eersteling aan God gewy word. Hiermee word verwys na Israel se verlossing uit Egipte, toe al die eersgeborenes tydens die tiende plaag gestef het, behalwe die eerstelinge van Israel. So beskryf Eksodus 13 dat die hingsvulletjie van ‘n donkie losgekoop moet word. ‘n Donkie is onrein en kan nie geoffer word nie. As die persoon nie die hingsvulletjie kan loskoop nie, moet sy nek gebreek word. Die donkie behoort aan God en niemand mag die vulletjie gebruik om op te ry of as pakdier gebruik nie. Jy mag nie God se donkie vir jouself gebruik nie. Daarmee word duidelik gestel dat al die eerstelinge aan God behoort. So is Israel geleer om in ALLES eerste aan die HERE te dink, die HERE moet eerste kom in jou hele lewe. Dit is ‘n lewensbeginsel wat vir alle eeue geld.

Wat ‘n oomblik toe die EEN wat ons moes loskoop, op ‘n losgekoopte Jerusalem binne ry! Niemand het nog op die donkie gery nie (Lukas 19:30). Hy was afgesonder vir die Verlosser om te gebruik. Jesus Christus het gekom om al ons sondes te betaal, Hy het sy Gees gestuur om ons nuwe mense te maak en ons voor te berei vir die koms van die Bruidegom. Ons het soveel meer om dankbaar te wees as die volk in die Ou Verbond want die beloftes van die Ou Testament is vervul.

As God eerste in jou lewe is, sal dit in jou kerklike bydrae (tiendes, kollektes of dankoffers) duidelik word. Dit is nie die hoeveelheid nie, maar die beginsel wat tel. Dink aan die arm weduwee wat twee geldstukkies ingegooi het in die skatkis en Jesus het gesê dat sy die meesste van almal ingegooi het.

Natuurlik plaas dit ‘n ontsaglike verantwoordelikheid op kerke wat bydraes ontvang om dit reg en verantwoordelik te gebruik. Kerklike bydraes is die HERE se geld en mag nie verkwis word nie. Judas Iskariot het as eerste kassier van die Nuwe Testament nie ‘n goeie voorbeeld gestel vir kassiere wat na hom sou kom nie (Johannes 12 : 6) Kerkrade en lidmate moet met groot sorg toesien dat hulle boekhouding so gedoen word dat enige misbruik of verkeerde gebruik dadelik uitgewys kan word.

Is die HERE werklik eerste in jou lewe – of ry jy op Sy donkie – gebruik jy dit wat aan die Hom behoort vir jouself? En : kyk jy dat geld wat deur kollektes en bydraes in jou gemeente ingesamel word, reg gebruik word?

Ds Peet Coetzee. Gereformeerde Kerk Stilbaai. (Reservoirstaat)