WILD RESCUE: A new and unique wildlife sanctuary for the Western Cape

Wild Rescue is excited to announce Cape Nature’s approval of the development of a desperately needed wildlife rehabilitation centre and sanctuary for indigenous wildlife of the Western Cape.

Wild Rescue was founded to treat compromised and orphaned indigenous wildlife for release, and to provide a safe and happy sanctuary for animals who cannot be returned to the wild. There is currently no facility which caters for the diversity of species, which include animals such as primates and small predators.
A further key focus is humane education, aimed primarily at children, to develop an appreciation of wildlife and the environment. Wild Rescue aims to exemplify and teach a caring and compassionate approach to the protection of wildlife and preservation of biodiversity.

In addition, the property is a proclaimed nature reserve situated between Riversdale and Still Bay, on the Goukou River, and has many ecozones and endangered plants. Wild Rescue will therefore be able to offer a unique opportunity for a holistic and hands-on approach to education. It will welcome visits from academics and facilitate graduate studies. The sanctuary is also open to the public.
Dr Douglas Taylor, a veterinarian who has worked for many years in the area, states “A reputable wildlife rehabilitation facility and sanctuary is urgently needed in this province. The sanctuary can be used for education about the value of preserving wildlife, habitats and biodiversity which is crucial to ensure that wildlife will survive for future generations”.

The founder, Gill Simpson, says “For the last three years, we have been putting the building blocks of our foundation phase in place. We are excited to be embarking on the next practical phase to benefit the wildlife and people of the Western Cape”.

Wild Rescue seeks assistance to help develop the facilities further. Funding, materials and skills are required for the building and fencing of the rehabilitation centre and sanctuary enclosures, harnessing solar energy for electricity, and establishing the water supply system. We cannot do this without support!

Wild Rescue is a Non-Profit and Public Benefit Organisation with section 18a tax exemption approval.

(Gill Simpson on (028)754 1663.)
www.wildrescue.co.za

RUBRIEK UIT STILBAAI

Ai, die sorgvrye dae van skoolgaan en nou die laaste eksamen. “Hoe was die vraestel?” “Die eerste oraait maar die tweede sal ons maar moet sien.” So hang die skoliere in die strate en buite sentrums uit – verlig dat die eerste vak verby is. (Teen die tyd van hierdie plasing is die eksamens op ‘n end).

Wees in die strate, geniet die vryheid. Skool is amper verby. Dan die heerlike lang vakansie waar almal net opgeruimd en vrolik is. Bars uit jou vel uit en doen lawwe dinge.

Tot hoeveel is een mens in staat? Hier waar die matrieks aan die vooraand van hul loopbane staan, dien Dirk Brits van On the Rocks as voorbeeld van wat eén mens kan doen. Toe hy oorlede is, het sy hele onderneming ook tot stilstand gekom. Elke mens het vaardighede ontvang. Die een min, die ander baie, maar met ‘n vaardigheid en twee hande kan jy mense dien. Vir Dirk was goeie kos, flink diens en volhoubare toesig oor sy werknemers, sy diens aan die Stilbaai gemeenskap. Hy het met sy vaardigheid en twee hande ‘n groot en alombekende onderneming bedryf. Jongmense – deel jou vaardighede en benut ander se vaardighede tot voordeel van jou gemeenskap.

In Stilbaai het einde Oktober hier ‘n ding gebeur wat jare laas ondervind is. Donderslae en blitse het die hemelruim gevul. Dit was gerusstellend en ontsagwekkend. Die weer dreig saggies en mens se hart voel die verwagting van strome reёn wat uit die hemel sal val. Dit was herinnering en hoop. Daar het groot druppels geval maar nie veel nie.

Die opkoms in Stilbaai, Maandag 30 Oktober, om die plaasmoorde te verdoem was nie groot nie. Om te sȇ ‘genoeg is genoeg’- vra nie meér praat en optogte nie – dit vra voorkóming, beskerming en verdediging. Elke gesin en en familie moet net doen wat hy moet doen elke dag. As jou gesin en familie veilig is, is jou gemeenskap ook veilig. Kinders speel, skoliere leer, studente studeer en grootmense werk. Geniet die vrug van jou arbeid.

Kriminaliteit skep negatiewe werk. Gelukkig in Stilbaai en Melkhoutfontein kan ons nog staatmaak op die polisie en buurtwagte om lewens en eiendom te beskerm. Aan die ander kant – die dorps en of stadsvaders en ouers hou die leerlinge in skole verantwoordelik vir die dwelms wat op skoolterreinne gebruik en gevind word. Hulle is verkeerd. Dit is die plaaslike wetstoepassers se verantwoordelikheid om dwelms wég te hou van kinders deur dwelmsmouse uit ‘n gemeenskap te hou!

Martin & East, die padbouers, hoop om op 8 Desember, 2017 die stop en rye op die pad hierheen en uit, te verwyder.

Besoekers van ver plekke is vol lof omdat Stilbaai so skoon en veilig is. Waar húlle vandaan kom, is die strate morsig, krag gedurig af en daar is ‘n kroniese gebrek aan water. Dankie julle van die Munisipaliteit hier in Stilbaai.

Matrikulante en studente wat nou klaarmaak. Julle is die volgende generasie. Kan ons hoop dat die jongmense wat die arbeidsveld nou betree, hulle werk met ywer en toegewydheid doen. As een dorp, Stilbaai, daarin kan slaag om skoon en veilig te bly, sal júlle ons land weer op die been kan bring.

En toe val die strome reёn twee weke na die donderslae en blitse.

President Donald Trump, het met sy Asiese besoek aan die einde van Oktober 2017, bewys hy is definitief nie ‘n ou vir pretensies en protokol nie. Toe hy in Japan, saam met eerste minister Abe, die khoi visse gevoer het met ‘n ou lepeltjie, het hy moeg geraak en sommer die hele bak kos met een slag in die dam gegooi. Hy het later ook die keiser en keiserin van Japan ontmoet en nie, soos protokol dit voorskryf, voor hulle gebuig nie. Hy het net handgegee soos westerlinge doen. Hulle het op hulle beurt, soos dit die adel betaam, nie aanstoot gewys nie en ook vriendelik handgegee.

Goeie nuus – die kerksaal aan die oostekant word toe nie verkoop nie! ‘n Weldoener van die NG Kerk het die saal se behoud verseker.

Thea Scheepers

STILBAAI BELANGEFORUM – Gustav Radloff: Voorsitter van die SBF

‘n Huis is in 1913 op die Wesstrand gebou wat tans bekend is as die Blou Huis. Daar wás altyd aantreklike tradisionele óu strandhuisies. Gustav Radloff, voorsitter van die Stilbaai Belangeforum, se vrou Liliétte, is mede-eienaar van die een huisie wat in die middel van die ry huisies staan. Hulle huisie is nog ongerep en dra vele kenmerke van toeka se dae. Dit is in sulke behoudende hande wat Stilbaaiers en ongeveer twee honderd forumlede lede hulle vertroue plaas om Stilbaai se belastingbetalers se belange te behartig.

Wat het julle Stilbaai toe laat verhuis?
Ons is van Pretoria. Sedert 1963 het Gustav in Stilbaai kom vakansie hou. Liliette kuier hier al sedert 1945. Ons het in 2012 hierheen verhuis. Ons is baie lief vir stap, swem, roei en die kalkrand fynbos wat Stilbaai se omgewing so uniek maak. Stilbaai is die dorp wat alles bied wat ons begeer.

Wat is die Stilbaai Belangeforum?
Die Stilbaai Belangeforum (SBF) is ‘n vrywillige organisasie wat veral aandag gee aan die Munisipaliteit se dienslewering m.b.t. elektrisiteit, waterverskaffing, riolering, vullisverwydering, parke en ontspanning, gesondheid, verskaffing van nooddienste, sinvolle dorpsbeplanning en –ontwikkeling, onderhoud van paaie, stormwaterdreinering, algemene administrasie en finansiële bestuur asook die heffing en aanwending van eiendomsbelasting en dienstegelde.

Wat is die doelwit van die SBF?
Die SBF waak oor en bevorder die die belange van alle inwoners in Stilbaai en sy onmiddellike omgewing. Die doelwit van die Belangeforum is om ‘n balans te vind tussen ontwikkeling en bewaring. Ontwikkeling is ‘n gegewe. Bewaring is noodsaaklik. Die uniekheid van Stilbaai moet behoue bly. Die SBF nooi belastingbetalers en belangehouers om aan te sluit en deel te word van Stilbaai se toekoms. Besoek ons webwerf, t.w. Stilbaai Belangeforum of Stilbaai Interests Forum.

Hoekom het jy betrokke geraak by die Forum?
Ek het gou besef dat die Forum belangrike werk doen om die belange van Stilbaai se inwoners te bevorder en hulle bekommernisse te probeer aanspreek. Ek het aangesluit as lid en is mettertyd verkies as bestuurslid en was aangenaam verras om te sien hoe suksesvol saamgewerk word, nie alleen met die munisipaliteit nie, maar ook met ander organisasies. As afgetrede prokureur het ek gou besef dat van die versugtinge van baie mense van die gemeenskap, nie haalbaar is nie eenvoudig omdat Suid-Afrika se Grondwet vryhede soos die van beweging en wettige ekonomiese aktiwiteite, waarborg. Ons kan die horlosie nie terugdraai nie maar ons kan wel help toesien dat ons toekomsbeplanning sinvol en met oorleg gedoen word.

Werk julle saam met die Munisipaliteit?
Ja, daar bestaan ‘n goeie verstandhouding tussen munisipale amptenare en die Raad met die Belangeforum. Ons dien ook as spreekbuis tussen die inwoners en die plaaslike owerheid veral ten opsigte van ontwikkelingsbeplanning en natuurbewaringsbehoeftes.

Hoe het Stilbaai gelyk toe julle die eerste keer hier kom vakansiehou het?
Stilbaai was destyds ‘n vissersdorp waar die mense van hoofsaaklik die Hessequa kom vakansie hou het. Mettertyd het dit ‘n vakansiedorp geword wat besoekers van dwarsoor die land gelok het en toenemend steeds lok. Veral sedert die “baby boomers” aftree-ouderdom bereik het, het Stilbaai ook in ‘n gewilde aftreedorp ontwikkel. Die dorp het tans ‘n bietjie van ‘n gesplete persoonlikheid – afgetredenes met hulle besondere behoeftes en vakansiegangers wat ook hulle eise stel. Die twee groepe stem nie altyd saam oor die pad vorentoe nie.

Wat dink jy trek veral jonger mense na Stilbaai?
‘n Kenmerk van Suid Afrikaners is dat ons trekkers is. Ons trek al van die begin af. Ons trek waar ons kan vry en veilig wees.

Wat het julle hierheen gelok en wat hoop jy nou vir Stilbaai?
Dat dit wat ons hierheen gelok het, die ongerepte omgewing, vriendelike mense, die vrede en rustigheid, moet sover moontlik behoue bly.

Watter soort strukture of dienste benodig Stilbaai om toekomsgerig te bly?
Omdat daar baie ouer mense – die bo-vyftigs hier kom aftree en omdat oudword noodwendig krankhede meebring, sou ons graag wou sien dat ons mediese dienste, wat in die jongste tyd aansienlik verbeter het, steeds opgegradeer word ten einde die lewensvatbaarheid van Stilbaai as aftree-dorp, te verseker.

Wat is tans dae prioriteit vir die Belangeforum?
Die watersituasie. Dit is vanselfsprekend dat die vraag na water sal groei namate Stilbaai uitbrei. Daar moet dus maatreёls in plek wees om te verseker dat die aanvraag na water nie die voorsiening sal oorskrei nie. Ons moet veral versigtig wees om ons waterbronne nie te oorbenut nie.

Veiligheid. In Stilbaai kan mense nog veilig in huise woon wat nie eens omhein of juis beveilig is nie. Dit is ‘n groot trekpleister vir nuwe intrekkers.

Omgewing. Die klimaat is matig en die omgewing veilig. Afgetredenes steun deur die jaar plaaslike besighede en baie permanente inwoners verkies om vir die res van hulle lewens hier te bly. Sommiges is egter verplig om te verhuis sodra dit blyk dat die bestaande gesondheidsfasilite onvoldoende is om aan hulle behoeftes te voldoen. Ons moedig derhalwe die opgradering van gesondheidsfasiliteite aan.

Natuur. Daar bestaan tans ‘n groen verbindingstrook tussen die Palinggat Groengebied en die Skulpiesbaai Natuurreservaat. Met hierdie gebied moet versigtig mee omgegaan word. Ons voel baie sterk daaroor dat geen besighede van enige aard langs Hoofweg Wes tussen die Jongensfonteinpad en die Gholfbaan, gevestig word nie. Hierdie groen stroke dra baie daartoe by dat die dorp sy aantreklikheid en karakter behou. Dis belangrik dat natuurliefhebbers na hartelus kan stap op die vele wandelpaaie wat steeds uitgebrei kan word.

Die Vergroening van ons dorp. Ons het die afgelope twee jaar ongeveer 4000 bome in Stilbaai en die omliggende dorpe geplant en laat aanplant en beoog om in samewerking met die munisipaliteit met hierdie projek onbepaald voort te gaan.

Wat is belangrik van Stilbaai vir jou?
Dat hierdie gewilde kusdorp nog vir baie jare sal kan voortbestaan sonder om sy karakter te verloor. Die uniekheid van die dorp moet nooit vernietig word deur onverskillige, ondeurdagte ontwikkeling nie.

Gustav Radloff
083 459 4998