OORDENKING

Fokusgedeelte : Eksodus 13:13
Skrifgedeelte : Eksodus 13: 1-2 en 11-16
Tema : AL DIE EERSTELINGE BEHOORT AAN DIE HERE

Volgens Eksodus 13 moet elke manlike eersteling aan God gewy word. Hiermee word verwys na Israel se verlossing uit Egipte, toe al die eersgeborenes tydens die tiende plaag gestef het, behalwe die eerstelinge van Israel. So beskryf Eksodus 13 dat die hingsvulletjie van ‘n donkie losgekoop moet word. ‘n Donkie is onrein en kan nie geoffer word nie. As die persoon nie die hingsvulletjie kan loskoop nie, moet sy nek gebreek word. Die donkie behoort aan God en niemand mag die vulletjie gebruik om op te ry of as pakdier gebruik nie. Jy mag nie God se donkie vir jouself gebruik nie. Daarmee word duidelik gestel dat al die eerstelinge aan God behoort. So is Israel geleer om in ALLES eerste aan die HERE te dink, die HERE moet eerste kom in jou hele lewe. Dit is ‘n lewensbeginsel wat vir alle eeue geld.

Wat ‘n oomblik toe die EEN wat ons moes loskoop, op ‘n losgekoopte Jerusalem binne ry! Niemand het nog op die donkie gery nie (Lukas 19:30). Hy was afgesonder vir die Verlosser om te gebruik. Jesus Christus het gekom om al ons sondes te betaal, Hy het sy Gees gestuur om ons nuwe mense te maak en ons voor te berei vir die koms van die Bruidegom. Ons het soveel meer om dankbaar te wees as die volk in die Ou Verbond want die beloftes van die Ou Testament is vervul.

As God eerste in jou lewe is, sal dit in jou kerklike bydrae (tiendes, kollektes of dankoffers) duidelik word. Dit is nie die hoeveelheid nie, maar die beginsel wat tel. Dink aan die arm weduwee wat twee geldstukkies ingegooi het in die skatkis en Jesus het gesê dat sy die meesste van almal ingegooi het.

Natuurlik plaas dit ‘n ontsaglike verantwoordelikheid op kerke wat bydraes ontvang om dit reg en verantwoordelik te gebruik. Kerklike bydraes is die HERE se geld en mag nie verkwis word nie. Judas Iskariot het as eerste kassier van die Nuwe Testament nie ‘n goeie voorbeeld gestel vir kassiere wat na hom sou kom nie (Johannes 12 : 6) Kerkrade en lidmate moet met groot sorg toesien dat hulle boekhouding so gedoen word dat enige misbruik of verkeerde gebruik dadelik uitgewys kan word.

Is die HERE werklik eerste in jou lewe – of ry jy op Sy donkie – gebruik jy dit wat aan die Hom behoort vir jouself? En : kyk jy dat geld wat deur kollektes en bydraes in jou gemeente ingesamel word, reg gebruik word?

Ds Peet Coetzee. Gereformeerde Kerk Stilbaai. (Reservoirstaat)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply