TUIN-OP-DIE-BRAK

Inheemse woude, vuurpatrone, indringerplante en beskermde bome: Wat is die situasie ? Natural forests, fire patterns, invader plants and protected species: What is the situation?

Die Tuin-op-die-Brak komitee nooi u vriendelik uit na ‘n praatjie deur dr Coert Geldenhuys, professor in Woudekologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Die praatjie sal handel oor inheemse woude, vuurpatrone, indringerplante en beskermde bome. Dr Geldenhuys gaan ook praat oor die probleme wat by Knysna ondervind was, met spesifieke verwysing oor hoe dit Stilbaai raak.

Kom luister graag saam op Donderdag, 1 Februarie 2017 om 17:00 in die Waenhuis, te Jagersbosch Gemeenskapsentrum. Toegang is gratis en nooi sommer ook jul bure, familie en vriende om te kom luister!

Ons sal bly wees indien jy/julle laat weet of jy/julle dit kan bywoon.
Elmarie Venter 028-7541460 / 082 374 7754

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply