Uncategorized

Die Groot Boek leer ons van die liefde – Onvoorwaardelike liefde      

Die volgende storie, met vergunning – soos aan my vertel deur Pietman Traut – ‘n ware storie…

Oom Willem Avenant en sy vroutjie Letta, of soos die kinders haar genoem het – tannie Nanna, het vir baie jare geboer op die plaas Biesiespoort in die Kalahari langs die Gemsbokpark.

Die oom het ‘n klompie kamele gehad – so 40 altesaam – wat redelik wild was, maar hy was baie erg oor hulle. So nou en dan wanneer daar kuiergaste kom, ry die oom so ‘n draai met sy bakkie om interessanthede te wys op die plaas en terselfdertyd sommer van die geleentheid gebruik te maak om te kyk hoeveel kameelkalfies daar weer die jaar “aangekom” het. Maar ag wat, dit was ook maar ‘n vrugtelose besigheid, want hulle draf sommer vinnig-vinnig onder die bakkie uit doer ver oor die rooi duine en dan moet die oom maar omdraai want die plek raak selfs vir ‘n 4×4 te onbegaanbaar…

Ieg, so is die oom toe in 1987, die jaar van die groot droogte, oorlede en die familie kom van heinde en verre vir die begrafnis. Jy sien die rooi stowwe van veraf uitslaan soos die karre opgery kom na die plaashuis. Die oom is toe begrawe in die familiekerkhof op die plaas en die volgende aand, na als oor en verby is, sit tannie Letta en ‘n paar van die familielede op die stoep en koffie drink toe hulle ‘n stofwolk sien opkom na die huis se kant toe.

Stomgeslaan sit die klompie die naderende stofwolk en bekyk – en wraggies – toe dit die klomp wilde kamele wat in ‘n ry afgeloop kom – reguit kerkhof toe waar oom Willem se graf pas opgemaak is. Een vir een het hulle daar gedraai om die graf terwyl hulle saggies bulk en toe, net so saggies soos hul gekom het, verdwyn hul weer die woestyn in…

Tannie Nanna vra toe “Ouswaer, wat het nou hier gebeur?” waarop oom Traut antwoord “Letta, ek dink die kamele het vir Willem kom groet…”

Liefde is soms woordeloos – maar nie minder opreg nie

Mag ons woorde sag wees teenoor mekaar in hierdie dag.

-Emma

VERBRANDING VAN AFVAL IS ONWETTIG

Afvalverbranding is onwettig en niemand behalwe die munisipaliteit of ʼn persoon gemagtig deur die munisipaliteit mag enige vullis van enige perseel verwyder of daarvan wegdoen nie.

Vir plaasbewoners/eienaars is verbranding ‘n algemene daaglikse praktyk. Met die intree van afvalwetgewing in 2008 het dit elkeen se plig geword om besoedeling so ver moontlik te voorkom. Vullisverwydering in munisipale areas word as een van die belangrikste aspekte beskou vir die vooruitgang van volhoubare omgewingsbestuur.

Die munisipale verordeninge rakende WEGDOENING MET VASTE AFVAL bepaal die volgende:

Verpligte verbruik van diens
(1) Niemand behalwe die munisipaliteit of ʼn persoon gemagtig deur die munisipaliteit mag enige vullis van enige perseel verwyder of daarvan wegdoen nie.

(2) Elke eienaar van persele moet, waar ʼn diens gelewer word, gebruik maak van die diens wat deur die munisipaliteit voorsien word vir verwydering of wegdoen van vullis, ten opsigte van vullis wat vanaf sodanige perseel ontstaan.

(3) Die tarief vasgestel deur die munisipaliteit sal deur die eienaar aan die munisipaliteit betaalbaar wees, ongeag of van die diens gebruik gemaak word, al dan nie.

Verbranding van vullis:
Geen persoon mag afval sonder die skriftelike goedkeuring van die munisipaliteit brand nie.
Boete klousule beloop R500 per regulasie.

Hessequa Munisipaliteit lewer tans ʼn vullisverwyderingsdienste in die landelike areas van Gouritsmond, Stilbaai, Vermaaklikheid en Garcia gebiede.

Plaasbewoners/eienaar in die bogenoemde areas plaas hul vullis op ʼn roetine basis in beskikbare massa vullishouers langs hoofroetes en word vullis op die nege verskillende roetes langs paaie ten minste een keer per week verwyder.

Wetgewing is verpligtend en word plaasbewoners/eienaars versoek om nie afval te verbrand nie en die munisipale verordening na te kom.

Rehoming a pet

As much as we’d love to live in a world where all pets, adopted or bought, are loved and cared for until their final days – as should be the intention when deciding to care for a pet – the unfortunate reality is that there are instances where pets need to be re-homed, whether it be out of sheer necessity or sheer inconvenience. The Pet Food Industry Association of Southern Africa (PFI) urges owners who are considering re-homing to do so in the kindest and most considerate way possible. With so many unwanted animals bursting out of shelters already, re-homing really should be a last resort. Issues such as behavioral problems can often be rectified with medical intervention of through behavior modification in consultation with an accredited animal behaviorist. The cost of expensive medical attention may be reduced through the use of rescue medical facilities. Allergies can often be managed with medication or careful cleaning and restriction of pet’s access within the home. Please consider and investigate thoroughly any and all possible solutions before making the difficult decision to re-home.

When re-homing truly is the only solution, the below tips may make the transition as kind as possible.

 • Start by contacting the person or organization where you adopted or bought the pet from. Often, they may prefer to get involved in re-homing to ensure the correct checks are done.
 • Connect with family and friends in case they are willing to take over caring for your pet. Please do home checks to ensure that all of their needs will be met.
 • Networking and time are key but advertising that a pet is “free to a good home” is not advisable as your pet may end up in an unsavory situation, especially if you do not do the necessary background investigations.
  If possible, keep your pet in your home until a new owner can be found to limit the stress of multiple new environments.
 • Do all you can to get your pet up to date with routine care (such as tick and flea control, annual veterinary checkups etc.) to limit the burden on a new owner.
 • Make contact with local vets and rescue groups to find out if they can assist you in re-homing your pet or have the space to take your pet in. Rescue facilities are extremely busy and often have limited or no space, so please do not just show up on their door or worse yet, just drop the pet off unplanned or unannounced.
 • Network with other pet-related professions and persons, such as trainers and pet lovers, as they may know of someone looking to adopt.
 • Be honest about the reasons for re-homing a pet. If it purely a case of no longer wanting the pet, say so. Creating false reasons will reduce the likelihood of finding a new home for your pet or not disclosing issues will increase the likelihood of an unsuccessful match being made.
 • Be clear and truthful about your pet’s personality and individual needs to maximize the chances of finding them the right home. If, for example, your dog does not do well with children, be upfront with the information so that he is not re-homed with young kids.
 • Remember that re-homing a pet will be stressful for you and even more so for the pet. Every precaution and measure that you can take to make the change as stress-free as possible will assist in the transition.