ALTERNATIVE ENERGRY INNOVATION IN HESSEQUA

In the search for a long term, efficient and sustainable energy solution for the Hessequa region, Hessequa Municipality in partnership with Stellenbosch Good Governance Forum and Stellenbosch University hosted an Energy Summit on 23 and 24 July 2015 in Stillbay.

The goal of the project is to create an independent, renewable and sustainable energy supply that is affordable, available and reliable. This will competitively position the Hessequa region as a business destination with a focus on biotech and clean industries.

To counter the lack of energy and create social and economic sustainability in the Hessequa region a long term plan and pro-active approach is needed. Through innovative thinking and planning this is possible.

Facilitator Prof Erwin Schwella of the University of Stellenbosch, School of Public Leadership stated that: “In creating the alternative and sustainable energy strategy, innovative ideas need to be institutionalised and implemented. The challenge we are facing is not only technological, but institutionalisation. By combining all the technology, governance and business fragments a feasible alternative energy solution is possible.”
Stellenbosch Good Governance Forum facilitated the research and data gathering for the Energy Summit. Professor Wikus van Niekerk explained the energy landscape for the Hessequa region and described the different technological options available. Mr. Steve Carver made clear that co-production is needed rather than hand-outs. We have the technology but we need to co-create in a social space to be sustainable.

A long term strategy plan that spans over more than the five year Integrated Development Plan of the municipality or the appointment of Council should be drawn up that takes into account the National Development Plan, Western Province Strategic Plan, legislation, legal framework and cost effectiveness. The long term strategy plan should address the sustainable alternative energy solutions, the cost effectiveness and the affect it has on economic growth and the community’s quality of live.
On 24 July, delegates were divided into four groups to address the social dimension of the way forward.
Challenges and action steps to address the issues of three pillars were tackled:
1. technology innovation,
2. governances and
3. economic/business innovation
The outcome of the discussions will be taken into account to compile a strategic guideline in the way forward and help in establishing and envisioning the way forward for an alternative energy for Hessequa.

Municipal Manager for Hessequa Municipality Johan Jacobs stated that this summit opens new ideas and solutions, not only for Hessequa Municipality, but for local authorities throughout South Africa. It is within the mandate for local government to explore new horizons and Hessequa Municipality will continue on this road to ensure better services at lower cost to future inhabitants of the area.

image001

Community Animal Rescue Society – Riversdale

The Community Animal Rescue Society had a very successful meeting at House Wallace Anderson.
All gathered round a toasty burning fire and discussed our passion for animals.

We are also planning another sterilization clinic in Heidelberg/Slangrivier on the 8th of September 2015 and on the 9th of September 2015, Godwilling if Ebervet our Welfare Vet is available.

Early in July 2015 a sterilization clinic was done in Gouritsmond. The driving force behind that was Fynbos Ministries and Dr Jean du Plessis from Croft Animal Hospital in Grootbrak.

A new committee was chosen –
Chairperson: Sandra Lotz
Vice Chairperson: Mr Jaap Kruger
Treasurer: Mr Herman van Zyl
Secretary: Shanine O’Conell
Add member: Antoinette Burden

Everybody felt it was important that all communities should make a financial contribution towards the care of their pets, nevertheless of your circumstances.
Education is very important and this must be done regularly, but therefore we need people to assist in the whole of Hessequa.

You are invited to please get involved.
For more information – Contact: Sandra (028) 713 4362 / 082 962 1831

Orgaanskenking

Die afgelope Junie/Julie vakansie was gekenmerk deur die tragiese dood van ten minste 5 studente van Potchefstroom universiteit tussen 19 en 23 jaar!

Die predikant by Sumaré Prinsloo se gedenkdiens het gesê Sumi het ‘n NB lewe gelei. N vir naby God en B vir Blessed. Sy het dit egter nog ‘n stap verder geneem deur mense ook na haar dood te seen deur haar organe te geskenk en nuwe lewe aan ongeveer 7 mense te gee. Sewe mense wat weens hierdie onbaatsigtige daad dalk nog ‘n groot verskil in ander vriende of familie se lewens kan bewerkstellig omdat hul tyd hier op aarde nog nie afgehandel is nie. Ek wil ook glo dat dit vir die familie ‘n mate van berusting en troos bied om te weet iemand anders leef omdat hul kind bereid was om NIE met haar gesonde organe te sterf nie. En sodoende leef sy voort deur hierdie nalatingskap.

Wie van ons wil nie so ‘n nalatingskap los vir ons naaste nie? ‘n Nalatingskap van lewe? Gun my dan die geleentheid om net ‘n paar vrae rakende die aangeleentheid van orgaanskenking te beantwoord. Enige iemand kan organe skenk. Nie een van ons weet wanneer ons sterfdatum is nie en daarom weet ons ook nie in watter toestand ons organe of weefsel op daardie gegewe dag gaan wees nie, maar dis nie nou belangrik nie. Wat belangrik is, is dat jy ‘n vormpie moet invul wat dan op die orgaan skenking forum se databasis geregistreer word. Jy kry ‘n “sticker”/plakker om in jou ID te plak en ‘n klein orgaanskenking kaartjie om in jou beursie te sit en siedaar jy is ‘n hero! Hoe werk die orgaanskenk proses? Heel eerste moet jy breindood verklaar word, dan word onafhanklike spesialiste wat nie fisies by die uithaal van die organe betrokke is nie, ingeroep om die “breindood” weer te bevestig, voordat met die proses voort gegaan kan word. Die uithaal van die organe word met uiterse professionaliteit en menswaardigheid hanteer.

Een persoon wat sy organe en weefsel skenk kan tot 50 persone se lewens verander. Indien jy net jou organe wil skenk kan jy tot 7 mense se lewens onherroeplik verander.
Nadat jy op die databasis geregistreer is kan jy ook enige tyd jou naam laat verwyder sou jy anders besluit. Dis net balangrik dat jy ook jou familie inlig oor jou besluit. Die persone wat die organe ontvang se besonderhede word konfidensieel gehou, ofskoon hulle met die skenker se familie mag kontak maak, sou hulle wou.

Ons wil dus ieder en elk uitnooi om ‘n vorm, sticker en kaartjie by my, Hartenbos Apteek, te kom afhaal en sodoende jou nalatingskap vir jou naaste te waarborg in ‘n tyd waar jou ID, Beursie of familie namens jou moet praat omdat jou eie stem stil geraak word.

Mosselbaai se gemeenskap het nog altyd op verskeie vlakke uitgestaan in ons land en ek is vol vertroue dat ons rekord getalle ledevorms gaan terugstuur en daardeur die omgee-karakter van ons dorp weerspieel.

Hartenbos Apteek 044-6951510/
hartenbosapteek@gmail.com
Facebook: Hartenbos Apteek Dieet

Organ Donor Foundation
0800 22 66 11 (toll free)
www.odf.org.za