U3A Stilbaai

MEMBERSHIP
Please take note that the U3A courses, group activities and outings are for members only. The main reason is that our constitution provides indemnity to members against injury or damages. Members are welcome to bring guests who are visiting Stilbaai, or invite individuals whom you want to introduce to U3A. But if permanent residents of Stilbaai want to partiipate regularly, they must join U3A Stilbaai; surely R30 a year is an afffordable amount .

U3A Stilbaai Groups:
The following group activities are taking place:
Hiking Groups : The group hikes every Friday morning. Cheryl Worth, who has convened this group from the start, is now handing over to Andre and Hanlie Bezuidenhout. Thanks to her enthusiasm and dedication, the hiking group is without doubt our most successful group – we owe Cheryl our appreciation and thanks. You can now contact Andre at andre@andrebez.co.za.
Walking Group : The group walks every Friday at 08h00. Contact Debra at barltropd@gmail.com for more information.
Bird Group : Any member interested in joining the Bird Group, please contact Johan at rooyenvanjohan@gmail.com
Photography Group : A photography group has been established, any member interested can contact Lawrence at barltrop@vodamail.co.za.
Share Group : The share group meets regularly; any member interested can contact Christo at christoprins208@gmail.com.
Neuroscience Group : Stefan has formed a group interested in neuro-science discussions, contact him at stefanpretorius877@gmail.com.

TALKS TO COME …
There are a number of speakers lined up for next year, we have the first three months confirmed:

26 February 2018: Mike Steytler will talk about Superbugs and their treatment.
26 March 2018: Pieter van Niekerk will take us on a tour of Australia on his Harley-Davidson.

U3a Stilbaai improves the quality of life of people of mature age, especially retirees, and encourages the maintenance of intellectual capacity through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived there from. (Contact: info@u3astilbaai.org)

STILBAAI BELANGEFORUM (SBF) (van bl 1) Voorblad artikel

Die Stilbaai Belangeforum het ‘n “Botanical Conservation Value Assessment” ten opsigte van die eiendom laat doen deur Regalis Environmental Services van Oudtshoorn, Mnr Jan Vlok, wat die botaniese belangrikheid van hierdie stuk grond beskryf. Voorstelle deur die Belangeforum gemaak, berus grootliks op die inhoud van hierdie verslag.

Die ander uiterste is om die hele gebied te ontwikkel en op te verdeel in beide woon- en besigheidserwe. Die Raad gaan seer sekerlik sy belastingbasis langs die weg verbreed, maar Stilbaai gaan ook iets inboet wat onvervangbaar is.

Die tyd vir ‘n haalbare kompromie het aangebreek met die Belangeforum wat die volgende voorstel:

Dat die gebied ontwikkel word op min of meer dieselfde basis as die Skulpiesbaai-ontwikkeling ten Noorde van Bosbokduin.
Dat 60% van die strook dien as groen verbindingstrook tussen die Palinggat groengebied en die Skulpiesbaai-natuurreservaat.
Dat die oorblywende 40% ontwikkel word as hoë koste permanente- of vakansiebehuising ten einde voldoende munisipale belasting vir die munisipaliteit te verseker – die erwe sal gesog wees omdat hulle van die beste uitsig gaan hê; hulle kry derhalwe oorwegend toegang vanaf Bosbokduinlaan en Arendstraat.
Dat die begraafplaas op die hoek van Hoofweg-Wes en die Jongensfonteinpad uitgebrei word na die oorkantste hoek en sodoende as’t ware ‘n spieëlbeeld vorm van die huidige begraafplaas.
Geen besighede van enige aard moet langs Hoofweg-Wes gevestig word nie omdat dit te drasties inbreuk gaan maak op die rustigheid van die reeds gevestigde woonbuurte aan die rivierkant van Hoofweg-Wes en langs Jongensfonteinpad. Dit sou ook in hierdie juweel-gebied die balans tussen ontwikkeling en bewaring wat ons voorstel, onherroeplik versteur.

Die Stilbaai Belangeforum glo dat die ontwikkeling van die grond op die wyse soos deur ons voorgestel ‘n kompromie daarstel. Een wat die belastingbasis van die Raad uitbrei en sal verseker dat die dorp genoeg van sy bekoorlikheid sal behou sonder om iets in te boet wat vir die groot aantal natuurliefhebbers in ons dorp onvervangbaar is. Die uitbreiding van die begraafplaas los ook ‘n probleem op omdat die huidige een se spasie onvoldoende raak. Wat die 60% groenstrook betref, spreek dit vanself dat dit na behore voorsien moet word met wandelpaaie en selfs fietsrypaaie.

Stappers moet vry kan beweeg vanaf die rivier by die monding van die palinggatstroompie tot by die viskrale by Bosbokduin.
1
(Gustav Radloff: 083 459 4998)

Die Groot Boek leer ons van die liefde – Onvoorwaardelike liefde      

Die volgende storie, met vergunning – soos aan my vertel deur Pietman Traut – ‘n ware storie…

Oom Willem Avenant en sy vroutjie Letta, of soos die kinders haar genoem het – tannie Nanna, het vir baie jare geboer op die plaas Biesiespoort in die Kalahari langs die Gemsbokpark.

Die oom het ‘n klompie kamele gehad – so 40 altesaam – wat redelik wild was, maar hy was baie erg oor hulle. So nou en dan wanneer daar kuiergaste kom, ry die oom so ‘n draai met sy bakkie om interessanthede te wys op die plaas en terselfdertyd sommer van die geleentheid gebruik te maak om te kyk hoeveel kameelkalfies daar weer die jaar “aangekom” het. Maar ag wat, dit was ook maar ‘n vrugtelose besigheid, want hulle draf sommer vinnig-vinnig onder die bakkie uit doer ver oor die rooi duine en dan moet die oom maar omdraai want die plek raak selfs vir ‘n 4×4 te onbegaanbaar…

Ieg, so is die oom toe in 1987, die jaar van die groot droogte, oorlede en die familie kom van heinde en verre vir die begrafnis. Jy sien die rooi stowwe van veraf uitslaan soos die karre opgery kom na die plaashuis. Die oom is toe begrawe in die familiekerkhof op die plaas en die volgende aand, na als oor en verby is, sit tannie Letta en ‘n paar van die familielede op die stoep en koffie drink toe hulle ‘n stofwolk sien opkom na die huis se kant toe.

Stomgeslaan sit die klompie die naderende stofwolk en bekyk – en wraggies – toe dit die klomp wilde kamele wat in ‘n ry afgeloop kom – reguit kerkhof toe waar oom Willem se graf pas opgemaak is. Een vir een het hulle daar gedraai om die graf terwyl hulle saggies bulk en toe, net so saggies soos hul gekom het, verdwyn hul weer die woestyn in…

Tannie Nanna vra toe “Ouswaer, wat het nou hier gebeur?” waarop oom Traut antwoord “Letta, ek dink die kamele het vir Willem kom groet…”

Liefde is soms woordeloos – maar nie minder opreg nie

Mag ons woorde sag wees teenoor mekaar in hierdie dag.

-Emma

VERBRANDING VAN AFVAL IS ONWETTIG

Afvalverbranding is onwettig en niemand behalwe die munisipaliteit of ʼn persoon gemagtig deur die munisipaliteit mag enige vullis van enige perseel verwyder of daarvan wegdoen nie.

Vir plaasbewoners/eienaars is verbranding ‘n algemene daaglikse praktyk. Met die intree van afvalwetgewing in 2008 het dit elkeen se plig geword om besoedeling so ver moontlik te voorkom. Vullisverwydering in munisipale areas word as een van die belangrikste aspekte beskou vir die vooruitgang van volhoubare omgewingsbestuur.

Die munisipale verordeninge rakende WEGDOENING MET VASTE AFVAL bepaal die volgende:

Verpligte verbruik van diens
(1) Niemand behalwe die munisipaliteit of ʼn persoon gemagtig deur die munisipaliteit mag enige vullis van enige perseel verwyder of daarvan wegdoen nie.

(2) Elke eienaar van persele moet, waar ʼn diens gelewer word, gebruik maak van die diens wat deur die munisipaliteit voorsien word vir verwydering of wegdoen van vullis, ten opsigte van vullis wat vanaf sodanige perseel ontstaan.

(3) Die tarief vasgestel deur die munisipaliteit sal deur die eienaar aan die munisipaliteit betaalbaar wees, ongeag of van die diens gebruik gemaak word, al dan nie.

Verbranding van vullis:
Geen persoon mag afval sonder die skriftelike goedkeuring van die munisipaliteit brand nie.
Boete klousule beloop R500 per regulasie.

Hessequa Munisipaliteit lewer tans ʼn vullisverwyderingsdienste in die landelike areas van Gouritsmond, Stilbaai, Vermaaklikheid en Garcia gebiede.

Plaasbewoners/eienaar in die bogenoemde areas plaas hul vullis op ʼn roetine basis in beskikbare massa vullishouers langs hoofroetes en word vullis op die nege verskillende roetes langs paaie ten minste een keer per week verwyder.

Wetgewing is verpligtend en word plaasbewoners/eienaars versoek om nie afval te verbrand nie en die munisipale verordening na te kom.