WILD RESCUE

article-pic-1

Maandag, 31 Oktober 2016
09h00 vir 09h30
Die Waenhuis, Jagersbosch

‘Wild Rescue’: ‘n skuilplek vir diere en natuurreservaat.

Gill Simpson is die stigter en Uitvoerende Direkteur van Wild Rescue, ‘n skuilplek vir wilde diere by die Klipfontein Natuurreservaat noord van Stilbaai. Sy is ‘n senior skool onderwyser met ‘n nagraadse graad in Bemarking, en het ‘n suksesvolle loopbaan as senior strategis en media direkteur in die advertensie-wese gehad.
Gill het ‘n passie vir wilde diere en diere-regte, en is in die proses om ‘n sentrum vir die rehabilitasie van wilde diere op Klipfontein te vestig. Sy was onlangs bestuurder by die Jane Goodall Instituut se Chimp Eden buite Nelspruit in Mpumalanga.
Gill praat met ons oor rehabilitasie van wilde diere en die vestiging van die skuilplek.

Toegang gratis – almal welkom.

U3A Stilbaai verbeter die lewenskwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, en bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrig-programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.

Monday, 31 October 2016
09h00 for 09h30
Die Waenhuis, Jagersbosch

Wild Rescue: a wildlife sanctuary and nature reserve.

Gill Simpson is the founder and Executive Director of Wild Rescue, a wildlife sanctuary situated at the Klipfontein Nature Reserve north of Stilbaai. A qualified senior school teacher with a post graduate degree in Marketing, she had a successful career as a senior strategist and media director in advertising.
Gill has a passion for wildlife and animal rights, and is in the process of setting up an establishment for the rehabilitation of wild animals. She had recently been a volunteer manager at the Jane Goodall Institute’s Chimp Eden outside Nelspruit in Mpumalanga.
She will discuss wildlife rehabilitation and establishing the sanctuary in her illustrated talk.

U3A Stilbaai improves the quality of life of people of mature age, especially retirees, and encourages the maintenance of intellectual capacity through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.

www.u3astilbaai.org  

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply