OORDENKING

LEES : Rut 1
Elimelek en sy vrou Noami, tesame met Maglon en Kiljon, trek van Bethlehem in Juda na Moab. Weens die droogte probeer hulle oorleef in Moab, waar die twee seuns met Orpa en Rut trou. Aldrie die mans sterf in Moab. Wanneer Naomi hoor dat die droogte verby is, wil sy teruggaan. Aanvanklik gaan albei dogters saam na Bethlehem, maar Orpa draai om na haar mense, op aandrang van haar skoonmoeder. Sy draai dus terug om weer die Moabietiese afgode te gaan dien. Rut egter is vasbeslote om saam te gaan na Juda. Haar woorde : “U God is my God” is so aangrypend. Wanneer ons leiding gee aan mense moet ons vertrekpunt reg wees. Rut het deur God se genade reg gekies en nou kan sy leiding neem. Sy assosieer met dit wat reg is. Dit is eers wanneer jy die regte keuse maak, dat jy leiding kan neem, maar ook leiding kan gee. Jy kan leiding neem, want die mense weet waarheen jy op pad is. Net ‘n dwaas volg ‘n persoon wat nie weet waarheen hy op pad is nie. Iemand sê : Wys my jou vriende en ek sê wat se persoon is jy!

Ds. Peet Coetzee
Gereformeerde Kerk Stilbaai (Reservoirstaat)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply