OORDENKING

NIKS IS GROTER AS GOD NIE!  LEES : Jesaja 40: 21-31
Het jy al gevoel dat ‘n probleem te groot is om op te los? So gevoel kan lei tot ernstige neerslagtigheid en depressie. Wanneer ‘n mens na die wêreldkaart kyk, besef jy dat die wêreld ‘n groot plek is. Jy voel nog kleiner as jy dink aan die groot probleme waarmee lande en regerings werk. Die armoede waarin miljoene mense leef, hongersnood wat miljoene elke dag beleef. In ons eie land is daar soveel spanning en politieke konflik.

Wanneer ‘n mens so aan al die probleme dink, wat jou eie probleme en stryd insluit, wil die duiwel jou wysmaak dat God te klein is vir al hierdie probleme. Daar is soveel sake sodat God nie alles kan hanteer nie – so wil die duiwel hê jy moet glo. Die gevolg kan wees dat jy dink al die groot probleme in die wêreld veroorsaak dat jy nie ‘n kans het dat die Here aan jou saak aandag sal gee nie.

Jesaja 40 gee troos.  Juda is in ballingskap in Babel. Hulle verlang om terug te keer na die land Kanaän. Hulle besef Jerusalem en die mooi tempel van Salomo is verwoes en daar wag enorme uitdagings op hulle. Dit is nou al byna 70 jaar lank dat hulle in Babel in ballingskap is en hulle twyfel. Hulle vra: Het die Here hulle vergeet?  Sien die Here hulle raak?  Onthou die Here nog sy beloftes aan hulle?  Daarom vra die Here in vers 25: “Met wie kan julle My dan vergelyk, wie is soos Ek? vra die Heilige.”  Die Here bestraf vir Juda dat hulle dink die Here kan nie hulle probleme oplos nie ( vers 27) en dat die Here nie reg sal laat geskied nie.  Die Here is ewig, Hy is die Skepper van die hele aarde, Hy word nie moeg of afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.   Hy gee nuwe krag en hoop.  (Lees verse 28-31).

Dit gee ons troos, want as die Here groter is as alles, groter as al die probleme in hierdie wêreld, groter as my probleme,  kan ek Hom vertrou,  kan ek in gebed aan Hom al my probleme vertel.  Hy luister, Hy hoor en Hy verhoor. Moet nooit hieraan twyfel nie.

Ds. Peet CoetzeeGereformeerde Kerk Stilbaai (Reservoirstraat)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply