GELEENTHEIDKSKALENDER – EVENTS CALENDAR

Hiermee my 1ste poging om al die geleenthede en aktiwiteite wat in en om Stilbaai plaasvind, weer op ‘n gereelde basis elektronies beskikbaar te stel aan soveel as moontlik mense. Indien u bewus is van enige aktiwiteite wat nie hierop verskyn nie of waarvan die besonderhede verskil, stuur asseblief die korrekte besonderhede dringend aan my by stilbaaikalender@gmail.com.

Graag versoek ek hiermee alle skole, groepe, instansies om besonderhede van hulle beplande aktiwiteite aan my deur te stuur. Die gemeenskap kan slegs u aktiwiteite ondersteun indien hulle bewus is daarvan.

Herewith my 1st attempt to make all the events and activities in and around Stilbaai electronically available to as many people as possible. If you know of any activities that do not appear on this calendar, or any detail that may differ, please send the correct detail urgently to me at stilbaaikalender@gmail.com

I would like to request all schools, groups, institutions to send me details of their planned activities. The community can only support your activities if they are aware of it.

Groete/Greetings
Dries de Beer

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply