WATERBEPERKINGS VIR HESSEQUA / WATER RESTRTICTION FOR HESSEQUA

VLAK 1 WATERBEPERKINGS VIR HESSEQUA

1 September 2017 geïmplementeer en word gereguleer in terme van die Water Verorderings:

Die natmaak van tuine word slegs vanaf 16h00 tot 18h00 toegelaat.
Spreiers word toegelaat, maar tuinslange mag nie sonder toesig gebruik word nie.
Afspuit van plaveisel en sementoppervlaktes word nie toegelaat nie. (Die afwas van sekere oppervlaktes in karwas dienste, slagpale en persele vir die voorbereiding van voedsel, word vrygestel van hierdie bepaling).
Voertuie, bote en karavane moet met emmers gewas word.

Hoe om aansoek te doen vir vrystelling of afwyking van bepaalde tuin natmaak ure:

1) Rig ʼn brief aan die Tegniese Departement te Riversdal of e-pos lizet@hessequa.gov.za

2) Die brief moet die volgende inligting bevat:
– Fisiese Adres van woning
– Rede vir afwyking van tye
– Tyd waarbinne die afwyking van tuin natmaak val bv. 18:00 – 20:00

Suksesvolle aansoekers sal ʼn goedkeuringsbrief ontvang vanaf die munisipaliteit en dien die brief as ʼn bewys en moet dit op ʼn veilige plek bewaar word.

HET JY GEWEET? Deur gebruik te maak van ʼn emmer om voertuie te was, bespaar jy meer as 300 liter water per was.

STAGE 1 WATER RESTRTICTION FOR HESSEQUA

Implemented from 1 September 2017 and will be regulated in terms of the Water & Sanitation Bylaw

Gardens may only be watered between 16h00 – 18h00.
Sprayers may be used, but water hoses may not be used without supervision.
Hosing down of paving and cement surfaces are not permitted.
Washing of vehicles/boats/caravans will be allowed by means of a bucket.

How to apply for deviation on stipulated watering hours?

1) Write a letter to the Technical Department or email lizet@hessequa.gov.za

2) The letter must contain the following information:
– Physical address
– Reason for deviation
– 2 Hour timeframe for the watering of your garden

Approved applications will receive a confirmation letter from the municipality stating the confirmed watering time. Please keep this letter save as it will serve as a proof of authorisation.

DID YOUR KNOW? Using a bucket of water to wash your car without a hosepipe, will save more than 300 litres with each wash.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply