Oordenking – GOD SE WEG EN HAND – TROOS VIR 2018 Lees : Psalm 77 Fokus : Psalm 77 : 20 en 21 (1933/53 vertaling)

Die nuwejaar het begin. Hoe moet ons dit aanpak? Op ‘n besondere manier kry ons in Psalm 77 ‘n rigtingwyser. In hierdie Psalm van Asaf sien hy twee sake: Eerstens die weg van die HERE en tweedens die hand van die HERE.

Die weg van die HERE
Die weg of pad in Israel se lewe was besonders. Die weg van die HERE deur die woestyn, die wolkkolom en die vuurkolom wat die weg gewys het. Die waters wat gewyk het met die deurtog deur die Rooisee. Die mure van Jerigo wat intuimel. Dit was ‘n weg van hoogtes, van redding, maar ook van beproewing. Vir 40 jaar moet hulle in die woestyn rondswerf. Maar alles in ag geneem was dit ‘n verlossingsweg, die HERE het gered uit Egipte en hulle gebring in die beloofde land.

Die weg van die HERE in ons persoonlike lewe ken ons goed. Die jaar wat verby is het baie dinge gebeur. In sommige gevalle groot vreugde en voorspoed, maar daar was ook die hartseer, siekte, dood, verlange.

Die hand van die HERE
Die troos wat Israel telkens ervaar het was dat die HERE se hand oor hulle was in hulle geskiedenis, sy hand was ‘n verlossende hand. Moses en Aäron was instrumente in God se hand. Dieselfde Asaf sing in Psalm 73 : 23 “En tog was ek altyd by U; U het my regterhand vasgehou.” Van die geboorte sien ons die Vader se hand in Christus se lewe. En aan die kruis na sy worsteling kom die woorde : Vader in U hande gee ek my gees oor.

Voor ons is ‘n nuwe jaar, wat gaan die jaar vir ons inhou? So dikwels word ons op ons lewenspad tot stilstand gebring. Die troos dat Christus ons Herder is, maar ons ook in sy hand het, bring ons twee punte van die oordenking bymekaar. ‘n Herder het die weg gewys vir die skape, hy het voor geloop. ‘n Herder het met sy hande die skape beskerm, soos ‘n Dawid wat die leeu doodgemaak het om die kudde te beskerm.
Christus is die Weg, die enigste Weg
In Christus se hand is ons veilig, vir nou en tot in ewigheid.

In die jaar wat voor is kan ons weet : Ons nie bang nie, ons kyk in die geloof met verwagting na 2018. Te midde van alles wat gebeur, weet ons dat die nuwe jaar ons nog ‘n jaar nader bring aan die wederkoms van die Here Jesus Christus. Dit is die toekoms waarna ons verlang, dit is waarheen die HERE se Weg en sy Hand ons lei.

Ds Peet Coetzee (Gereformeerde Kerk Stilbaai – Reservoirstraat)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply