STILBAAI BELANGEFORUM (SBF) (van bl 1) Voorblad artikel

Die Stilbaai Belangeforum het ‘n “Botanical Conservation Value Assessment” ten opsigte van die eiendom laat doen deur Regalis Environmental Services van Oudtshoorn, Mnr Jan Vlok, wat die botaniese belangrikheid van hierdie stuk grond beskryf. Voorstelle deur die Belangeforum gemaak, berus grootliks op die inhoud van hierdie verslag.

Die ander uiterste is om die hele gebied te ontwikkel en op te verdeel in beide woon- en besigheidserwe. Die Raad gaan seer sekerlik sy belastingbasis langs die weg verbreed, maar Stilbaai gaan ook iets inboet wat onvervangbaar is.

Die tyd vir ‘n haalbare kompromie het aangebreek met die Belangeforum wat die volgende voorstel:

Dat die gebied ontwikkel word op min of meer dieselfde basis as die Skulpiesbaai-ontwikkeling ten Noorde van Bosbokduin.
Dat 60% van die strook dien as groen verbindingstrook tussen die Palinggat groengebied en die Skulpiesbaai-natuurreservaat.
Dat die oorblywende 40% ontwikkel word as hoë koste permanente- of vakansiebehuising ten einde voldoende munisipale belasting vir die munisipaliteit te verseker – die erwe sal gesog wees omdat hulle van die beste uitsig gaan hê; hulle kry derhalwe oorwegend toegang vanaf Bosbokduinlaan en Arendstraat.
Dat die begraafplaas op die hoek van Hoofweg-Wes en die Jongensfonteinpad uitgebrei word na die oorkantste hoek en sodoende as’t ware ‘n spieëlbeeld vorm van die huidige begraafplaas.
Geen besighede van enige aard moet langs Hoofweg-Wes gevestig word nie omdat dit te drasties inbreuk gaan maak op die rustigheid van die reeds gevestigde woonbuurte aan die rivierkant van Hoofweg-Wes en langs Jongensfonteinpad. Dit sou ook in hierdie juweel-gebied die balans tussen ontwikkeling en bewaring wat ons voorstel, onherroeplik versteur.

Die Stilbaai Belangeforum glo dat die ontwikkeling van die grond op die wyse soos deur ons voorgestel ‘n kompromie daarstel. Een wat die belastingbasis van die Raad uitbrei en sal verseker dat die dorp genoeg van sy bekoorlikheid sal behou sonder om iets in te boet wat vir die groot aantal natuurliefhebbers in ons dorp onvervangbaar is. Die uitbreiding van die begraafplaas los ook ‘n probleem op omdat die huidige een se spasie onvoldoende raak. Wat die 60% groenstrook betref, spreek dit vanself dat dit na behore voorsien moet word met wandelpaaie en selfs fietsrypaaie.

Stappers moet vry kan beweeg vanaf die rivier by die monding van die palinggatstroompie tot by die viskrale by Bosbokduin.
1
(Gustav Radloff: 083 459 4998)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply