HANRI-PROJEK

article-pic-1

In die uitgawe van die Hessequa Nuus – 19 Augustus was daar ’n versoek vanaf die HanRi dierekos en kombersiegroep aan die publiek om oorskiet wol te skenk waarmee daar kombersies gebrei kon word wat dan aan dierehospitale en skuilings geskenk sou word. Gedurende Augustus is daar skenkings gemaak aan die dierehospitale in Hartenbosch, Stilbaai en Riversdal. Al drie hierdie hospitale het hulle opregte dank aan die moeder en dogter-iniatief betuig en gevra dat daar asseblief volgehoue ondersteuning aan die projek gebied word.

Die onderstaande brief vanaf die Riversdal Dierekliniek is ’n sprekende voorbeeld van dank vir die werk en ondersteuning wat die groep bied. Lesers wat by die projek betrokke wil raak, kan Hannelie of Rina skakel by 078 334 0389.

BAIE, BAIE DANKIE!
Ons kan die hande wat die lieflike, bont, gebreide kombersies nie genoeg bedank vir die skenking nie. Dit het gekom soos broodnodige manna uit die hemel. Ons het nie eens besef hoe nodig ons dit gehad het, tot ons dit ontvang het nie! Dit was die wonderlikste geskenk. Die gebreide kombersies bied veral die nodige hitte en snoesige troos vir diere wat uit teater -prosedures kom. Volgens Suster Grace kan ons nie genoeg dankie sê vir die ekstra kombersies veral op reëndae nie. Ons wasmasjien hardloop daagliks oortyd en die wasgoedlyne bly vol. Die kleurvolle kombersies bring ook ‘n opgewekte atmosfeer.

Dr Pierre du Bruyn beaam sr Grace se stelling en is ook vol lof vir die dames wat die skenking aan die Riversdal Dierekliniek gemaak het. Binnekort gaan die perdekliniek ook open, en daar gaan sekerklik gestoei word vir die kombersies tussen die kleindiere- en grootdiere-kliniek. Dit is ‘n briljante en puik projek wat baie waardeer word.

Vanaf al die personeel en pasiënte by Riversdal Dierekliniek, wil ons graag ons opregte dank uitspreek aan die mense wat brei, wol skenk, EN ons gekies het vir die groot “blessing”!! Mag ieder en elk oorvloedig geseën word in elkeen se behoefte!

Dr Jako du Plessis, Dr Douglas Taylor, Dr Pierre du Bruyn en Personeel 

foto

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply