WEES TEVREDE MET WAT JY HET

OPSKRIF : ‘N LEIER LEEF SY GELOOF PRAKTIES UIT
LEES : Handelinge 9 : 36 – 41

Joppe het soos die meeste kusdorpe ‘n groot aantal inwoners gehad. Daar was ook baie arm mense en weduwees. In Dorkas (Tabita) se bokamer het sy ure lank gewerk en klere gemaak om die mense te help. Sy was werklik ‘n persoon, ‘n leier wat haar geloof prakties uitgeleef het. Sy was bereid om ‘n helpende hand uit te steek en ‘n beker water aan te gee, klere te gee, mense in die tronk te besoek. Sy het juis die opdrag van Jesus hierin nagekom. Dit was ‘n groot slag toe sy sterf. Gelukkig onthou mense dat Petrus in Lidda is, so ongeveer 16 kilometer van Joppe. Hy word geroep en as hy kom vind die wonder plaas. Tabita word opgewek. God het Petrus se gebede verhoor. Was dit bloot ter wille van die mense van Joppe dat God hier ‘n wonder laat gebeur? Nee, in vers 42 lees ons die reaksie van die mense. God word geloof en geprys. As jy in die wëreld geroepe voel om iets te doen aan die nood en hartseer van mense in die stukkende wêreld, moet jy juis weet dat dit nie ten eerste om mense moet gaan nie. As dit net om mense gaan, is ons humanisties. Ons hulp aan mense, ons uitreik na ander, moet daaroor gaan dat die Here geloof en geprys word en dat ons so mense na die Here sal lei.

Ds Peet Coetzee
Gereformeerde Kerk Stilbaai (Reservoirstraat)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply