KENNISGEWING – HESSEQUA BESIGHEIDS GIDS

Alle Belangstellendes,

Hessequa Munisipaliteit is in die proses om ‘n besigheidsgids met kontak besonderhde van plaaslike besighede saam te stel. Alle bestaande eienaars van aktiewe besighede word vriendelik uitgenooi om informasie in hierdie brosjure te laat publiseer.

Diegene wat daarin belangstel om van hierdie gratis bemarkings geleentheid gebruik te maak, moet asseblief alle informasie inhandig voor-of op Maandag, 7 September 2015.

Vir verdere navrae kontak asseblief vir Jolanda Hendricks by 028 713 7953, of stuur ‘n e-pos na jolanda@hessequa.gov.za

J Jacobs
Munisipale Bestuurder

Print Friendly, PDF & Email